Detaljer

 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  29.07.2019
 • Sted:
  STORSLETT
 • Stillingsfunksjon:
  Barnehagelærer
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Godkjent barnehagelærerutdanning
 • Arbeidserfaring:
  Ikke påkrevet
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1831315
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune

Spørsmål rettes til

Marja Lena. Nilsen
tlf: 77588342

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Barnehagelærer, 80% fast, 2.gangs utlysning id 453

Barnehagelærer, 80% fast, 2.gangs utlysning id 453

80% fast stilling som barnehagelærer ved Oksfjord oppvekstsenter, fra august 2019.

Vi søker etter barnehagelærer som kan bidra til å utvikle et trygt og inkluderende barnehagemiljø for alle barn i Nordreisa kommune. Vi har 5 kommunale barnehager, 3 i sentrum, en i Sørkjosen og en barnehageavdeling ved oppvekstsenteret i Oksfjord. Vi er i gang med å bygge ut Høgegga barnehage, som skal stå ferdig med 4 avdelinger i 2020.

Kvalifikasjonskrav:

 • godkjent barnehagelærerutdanning

 • interesserte og andre med relevant utdanning/erfaring oppfordres til å søke

Arbeidsoppgaver:

 • barnehagelærer skal iverksette og gjennomføre det pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig skjønn

 • barnehagelærer skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom pedagogisk arbeid

 • barnehagelærer skal i samarbeid med pedagogisk leder, lede arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnehagegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede

Personlige egenskaper:

 • glad i barn!

 • omsorgsfull og kreativ

 • impulsiv og fleksibel, tydelig og strukturert, evne til å yte det lille ekstra

 • gode leder- og kommunikasjonsegenskaper

 • gode samarbeidsevner og sterkt engasjement for å bidra til vekst og utvikling hos små og store barn

 • evner å utvikle barnehagen sammen med de andre ansatte

 • evne til å støtte og delta i lek og samspill på barns premisser

 • evne til å skape et trygt og inkluderende miljø for alle barn

 • god helse og glad i utendørsaktivitet

 • Kunne gjennomføre livredningskurs for å delta i vanntilvenning sammen med barna i barnehagen

Vi kan tilby:

 • godt arbeidsmiljø

 • dyktige medarbeidere

 • en spennende og utfordrende jobb

 • gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • nyutdannet høgskolekandidat starter med 8 års lønnsansiennitet

 • gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html

Søknadsfrist: 29. juli 2019. Søkere bes oppgi id.nr og referanser.

Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens §§ 14-2 eller 14-3.

Menn oppfordres til å søke.

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Den som tilsettes må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Den som tilsettes plikter å forholde seg til lærerprofesjonens etiske plattform.

Tilsetting forutsetter politiattest av nyere dato.

Kontaktperson: Virksomhetsleder Marja-Lena Nilsen 77 58 8340 eller barnehagekonsulent Berit Kalseth 77 58 80 07.

Nordreisa kommune oppfordrer alle til å søke stillingenelektronisk via vårt digitale søknadssenter. Opplysninger om utdanning og praksis som oppgis i CV tas med i vurderingen. Dokumentasjon i form av godkjente kopierav attester og vitnemål på oppgitt utdannelse og praksis kan bli etterspurt, eller bedt tatt med ved intervju. Søknadspapirer som benyttes i tilsettingsprosessen vil ikke bli returnert.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden.

Velkommen som søker på spennende stilling i Nordreisa kommune.