Ledig stilling

Bergen kommune

Barnehagelærer

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Mannsverk barnehage er en kommunal barnehage med tre avdelinger som er sentralt plassert på Mannsverk på Nattland. Barnehagen har en småbarnsavdeling 0-2 år, en mellomavdeling 2-4 år og en avdeling for de eldste barna 3-6 år.

Barnehagen har et mangfoldig og flerkulturelt miljø og barn fra flere nasjoner møtes i et felleskap, hvor barns lek og utvikling av språk og sosial kompetanse er vår viktigste prioritering. Barnehagen er en Lesefrø-barnehage, vi benytter litteratur aktivt som språkstimuleringsmetode, i tillegg til sang og musikk.


Mannsverk barnehage vil tilby barna et miljø hvor nære relasjoner, glede og trivsel er en viktig del av hverdagen. Gode barndomsopplevelser legger grunnlag for medvirkning, utvikling og livsglede. Som eier ønsker Bergen kommune å gi retning for de kommunale barnehagene gjennom målsettingen om Livsmestring for det 21.århundre – medvirkende barn i lek og læring.

 På grunnlag av denne målsettingen har vi laget følgende visjoner:
-         Medvirkende barn i lek og læring
-         Vi skal gi barn gode barndomsopplevelser med vekt på lek, vennskap og fellesskap.


Fra 01.11.2022 har Mannsverk barnehage ledig fast stilling som barnehagelærer.

Ved tilsetting kreves politiattest jamfør Lov om barnehager § 30.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid
 • Ha en sentral rolle når det gjelder faglig utvikling
 • Samarbeide med pedagogisk leder og øvrige medarbeidere
 • Bidra til et godt læringsmiljø, utvikling og vekst
 • Bidra til et godt foreldresamarbeid
 • Ha et overordnet ansvar for arbeid med språkstimulering

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning 
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig - jamfør Lov om barnehager § 28
 • Ønskelig med kompetanse innen barns språkutvikling og litterasitet
 • Ønskelig med kompetanse innen arbeid med barns musikalske utvikling
 • Ønskelig med kjennskap til ICDP

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik og fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å ta andres perspektiv
 • Kunne mestre en til tider krevende fysisk og psykisk arbeidssituasjon

Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø med engasjerte medarbeidere
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Veiledning og tett oppfølging
 • Lønn og pensjon etter avtaleverket i kommunal sektor