• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4078811
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Barnehagelærer

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

GOD START – BARNETS FREMTID

Vi søker barnehagelærer med høy grad av faglighet, evnen til å jobbe selvstendig og med fokus på aktivt uteliv.

Medansvar for organisering av fagdager i barnehagen sammen med ansatte i stillingen som barnehagelærer. Denne høsten skal det lages et didaktisk opplegg for aktivitetsdag og til realfagsdag når vinter møter vår. Oppleggene skal legges til rette for aldersgruppen i barnehagen 1 - 6 år.

Årets satsningsområde er Sprell i jungelen. Det er en inkluderende praksis der barn får utvikle et rikt språk i et musisk og sanselig lekeunivers. Målet med Sprell i jungelen er å støtte barnehagene i å skape inkluderende leke- og språkmiljøer. Gjennom faglig utvikling og praktisk metodikk bidrar Sprell i jungelen til å følge opp "Oslostandarden for et inkluderende leke- og språkmiljø". Du vil være aktiv i arbeidet med å legge til rette og implementere dette i det daglige pedagogiske planarbeidet.

Barnehagens fokusområder er aktivt uteliv, orden og struktur.

Vi søker deg med høy grad av faglighet og som synes det er spennende med varierte og innholdsrike arbeidsdager med høyt tempo.

Vi ønsker å øke andelen menn i barnehagen og oppfordrer menn til å søke stillingen.

Vi søker barnehagelærer med stort faglig engasjement som vil være med å bidra til at barnehagen er et sted for utvikling og læring for barn og ansatte. Du er inkluderende og kommuniserer tydelig og godt.

I vår barnehage er barna inndelt i grupper og du vil bli kjent med Trollheimen, Breheimen, Huldreheimen og Jotunheimen. Vi jobber tett og samarbeider godt på tvers av Heimene i pedagogisk planarbeid og for å skape gode dager for alle. Ansatte er godt kjent på alle Heimene og har et tett og godt samarbeid rundt organisering.

Barnehagene er en del av bydelens Kultur - og oppvekstavdeling. Avdelingen er opptatt av et godt samarbeid mellom de ulike fagmiljøene i avdelingen, som for eksempel Seksjon for helse- og spesialpedagogiske tjenester, Seksjon for barnevern og Familiens hus.

Barnehagene i Bydel Ullern har utarbeidet felles visjon og kvalitetsmål og får gode tilbakemeldinger på brukerundersøkelser.

Barnehagen bruker Kidplan daglig som sitt arbeidsverktøy.
Les mer om oss på Barnehageportalen i Oslo Kommune eller besøk vår Facebook side.

Arbeidsoppgaver:

*Utføre pedagogisk planarbeid i Kidplan

*Ta initiativ og ansvar gjennom hele dagen.

*Ta ansvar for organisering i pedagogisk leders fravær på avdeling

*Legge til rette for inkluderende lekemiljø, både inne og ute 

*Medansvar for opplæring og veiledning av medarbeidere i barnehagen

*Medansvar for felles faglige mål

*Holde seg faglig oppdatert 

*Holde seg oppdatert på bydelens rutiner, rutiner i PBL Mentor og rutiner i Kidplan

*Medansvar for å planlegge og gjennomføre møter og samtaler med brukere og eksterne samarbeidspartnere

*Medansvar for daglig organisering av hele barnehagen. 

*Medansvar for daglig oppfølging av ulike rutiner og praktisk arbeid 

Kvalifikasjoner:

*Godkjent utdannelse som barnehagelærer/førskolelærer

*Det er ønskelig at du har erfaring fra barnehage

*Du må ha gode IT kunnskaper

*Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

*Bestått norskprøve B2 muntlig og skriftlig

*Du må fremlegge gyldig politiattest for å kunne tiltre i stillingen

*Dersom den som ansettes ikke har barnehagelærerutdanning eller tilsvarende vil ansettelsen være midlertidig

Personlige egenskaper:

Du må kunne:

*Organisere og lede i pedagogisk leders fravær

*Være god på å kommunisere, organisere og informere

*Være positiv til endring og utvikling for å skape god kvalitet i barnehagen 

*Lage gode faglige pedagogiske planer og inkludere barna og ansatte i planarbeidet

*Involvere og legge til rette for et godt foreldresamarbeid 

*Medansvar for å legge til rette for systematiske Heim-møter med agenda og referat 

*Ta ansvar og følge barnehagens internkontrollrutiner og bydelens rutiner

*Være tydelig og konstruktiv 

*Sette barna først

*Være leken og verdsette lekens verdi, både inne og ute

*Være løsningsorientert, strukturert og målrettet 

*Ha gode samarbeidsevner

*Ha helse som kreves ut i fra arbeidets art 

*Like å være ute i all slags vær gjennom alle årstider

*Delta, være aktiv i barnas lek og tilrettelegge for gode leke- og læringsmiljøer både inne og ute 

Vi tilbyr:

*Felles visjon og kvalitetsmål

*Veiledningsgruppe for nyutdannede barnehagelærere

*Gode muligheter for kompetanseheving og videreutvikling

*Mangfoldig og godt arbeidsmiljø

*Fem planleggingsdager / kursdager i året

*Gode pensjonsordninger

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.11.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4078811
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune