Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Barnehagelærer

Rennesøy-barnehagene består av Rennesøy, Vikevåg og Østhusvik barnehager, og ligger i kommunedel Rennesøy. Barnehagene ligger ved flotte turområder, det er relativt nye bygg med store uteområder. Vi er opptatt av lek, og å gi barna et likeverdig tilbud av høy kvalitet.

Rennesøy barnehagene har i flere år satset på kompetanseheving for personalet innenfor språk, relasjoner og endringsarbeid. Kompetansehevingen har gitt en god utvikling i barnehagene, med økt teoretisk forståelse, og bedre mestring av egen praksis. Videre satsing er knyttet opp mot Regional ordning for kompetanseheving. Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Målet er å sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

I Vikevåg barnehage har vi ledig et vikariat som barnehagelærer for perioden 01.01.-31.07.21.

Arbeidsoppgaver

Medansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet.

Deltakelse i barnehagens ledergruppe.

Medansvar for veiledning og oppfølging av medarbeidere.

Samarbeid med foreldre.

Dele kunnskap om barns læring og utvikling, og bidra til kompetanseheving i barnehagen.

Kvalifikasjoner

Utdannet barnehagelærer

Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig

Kunne jobbe systematisk, strukturert og løsningsorientert

Behersker relevant dataverktøy

Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

Er faglig og opptatt av utvikling

Evner å ta barneperspektivet, legger til rette for, og deltar i barns lek og utvikling.

Viser fleksibilitet, kreativitet og er løsningsorientert

Har evne til å motivere og inspirere kollegaer

Arbeider målrettet og selvstendig

Er positiv, engasjert og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

Et kjekt, travelt og trivelig arbeidsmiljø

Fag- og kompetansehevende tiltak internt og i Stavanger-barnehagene

Profesjonsveiledning for nyutdannede

Stabile og trygge medarbeidere

Gode kontorplasser for planleggingstid

Gode forsikring- og pensjonsordninger i KLP

Gode velferdsordninger

Lønn etter gjeldende avtaler.