• Bedrift
  Ål Kommune
 • Søknadsfrist
  02.01.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3570, ÅL
  ÅL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4908446
 • Se her for andre jobber fra Ål Kommune
 • Oppdatert 08.12.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ål Kommune

Barnehagelærarar / fagarbeidarar - barnehage og skule

Offentlig forvaltning

Drøymer du om å flytte til ei vakker fjellbygd med låge bustadkostnadar, låge straumutgifter og kortreist kvardag? Då vil me ha deg med på laget!

Me har fleire stillingar i barnehagar og skuler med spennande faglege satsingar som friluftsbarnehage, samarbeid rundt skulestart og IKT-satsing. Som barnehagelærar blir du med i pedagog-teamet vårt, og du blir tillagt oppgåver med gjennomføring av det pedagogiske arbeidet på di avdeling, samt ansvar for foreldrekontakt med delar av foreldregruppa knytt til avdelinga. Som fagarbeidar kan du jobbe både i barnehage og i skulen med hjelp i den leikbaserte og praksisnære undervisinga, eller med oppfølging av enkeltelev og SFO.

Kvalifikasjonar barnehagelærar

 • krav om utdanning som barnehagelærar eller anna relevant godkjent utdanning
 • dersom vi ikkje får søkjarar med barnehagelærar utdanning eller anna relevant utdanning kan andre søkjarar med barnefagleg bakgrunn eller friluftsutdanning være aktuelle

Kvalifikasjonar barne- og ungdomsarbeidar / fagarbeidar

 • me ynskjer tilsette med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar eller anna relevant utdanning

Personlege eigenskapar

Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar. Me ynskjer søkjarar som:

 • brenn for barnehageyrket og barnas beste
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • likar å vere ute i all slags vêr, året rundt
 • er løysningsorientert, fleksibel og lojal
 • er ein leikande vaksen
 • har evne til å skape engasjement og styrke barnas utvikling
 • kan uttrykke seg godt på norsk, både skriftleg og munnleg

Me tilbyr

 • ein barnehage med eit sterkt fagleg miljø
 • engasjerte tilsette, ei stabil personalgruppe
 • kompetanseheving felles for barnehagane i Ål kommune
 • pensjonsordning KLP
 • hjelp til å finne bustad
 • lønn etter gjeldande tariffavtale. Arbeidsforholdet er regulert av Hovudtariffavtala

Dine moglegheiter for personlig vekst i Ål kommune

 • Nettstudiet «Barn med særskilte behov», meir informasjon finn du her: 
  Barn med særskilte behov - Fagskolen Kristiania
  Studiet gjev eit kompetansetillegg på 30.000kr etter fullført studiar. For å gjere det enklare for deg å kombinere jobb og studiar, kan me tilby inntil 20 permisjonsdagar, slik at du får frigjort tid som du kan bruke på studiane.
 • Intern leiarutvikling «Til topps» - for barnehagelærarar som ønskjer å bli styrar på sikt
  Ønskjer du å bygge karriere? - Ål kommune (aal.kommune.no)
 • Gode stønadsordningar også for andre typar vidareutdanningar

Politiattest

Dei som vert tilsett må legge fram politiattest som ikkje skal vere eldre enn tre månader. Den skal ikkje leggast med som vedlegg til søknaden, men skal sendast inn dersom det vert gjeve tilbod om stilling. 

Send søknad

Bruk elektronisk søknadsskjema. 

Intervju kan bli gjennomført fortløpande i søknadsperioden. Til intervjuet må du ta med attesterte kopiar av vitnemål og ev. tenesteattestar dersom desse ikkje er lagt inn elektronisk i søknaden.

Søkjarar som ynskjer å vere unnateke offentlegheit må grunngje dette særskilt. I samsvar med Offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjarar bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkjarlista, men dette vil du i så fall få varsel om.

 

Velkomen som søkjar!

 

 • Bedrift
  Ål Kommune
 • Søknadsfrist
  02.01.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3570, ÅL
  ÅL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4908446
 • Se her for andre jobber fra Ål Kommune
 • Oppdatert 08.12.2022