• Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4600694
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 04.05.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gulen kommune

Barnehagelærar/pedagogisk leiar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Brekke barnehage og skule består av 1-10-skule og to barnehageavdelingar. Barnehagen held til i nybygde lokale. Sjå www.brekke.skule.no for meir informasjon, bilete, årsplanar osv.

Gulen kommune har ledig 70% fast stilling som pedagog frå 15.08.22, for tida ved Brekke barnehage og skule, der 40% av stillinga er som pedagogisk leiar, og 30% er barnehagelærar. 

Barnehagane i Gulen har: 

 • Fokus på fagleg utvikling i barnehagane, der idear og innspel frå både nyutdanna og erfarne medarbeidarar vert sett på som viktige ressursar
 • Relativt små barnehagar - ein ideell arbeidsstad for nyutdanna pedagogar
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilbod om rettleiing
 • Godt nettverksamarbeid mellom pedagogane i dei ulike barnehagane i kommunen

Arbeidsoppgåver: 

 • Planlegge, setje i verk, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidet i tråd med rammeplanar, lovverk og kommunen sine strategiplanar og fokusområde
 • Bistå med å leie, planlegge og involvere resten av personalet i den daglege drifta av avdelinga, i tillegg til samarbeid med føresette og andre samarbeidspartnarar
 • Bidra til rettleiing og opplæring på avdelinga
 • Delta i den daglege drifta, der oppgåvene er knytt til både grupper av born og enkeltborn

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning som barnehagelærar
 • Gode norskkunnskapar - både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar:

 • Trivst, kommuniserer og samhandlar godt med borna, føresette, kollegaer og andre samarbeidspartnarar
 • Kan bidra til eit godt og stabilt arbeidsmiljø for både born og vaksne
 • Er ein trygg vaksen og stabil arbeidstakar, og liker å vere aktiv
 • Fleksibel, har gode samarbeidsevner og kan vere spontan og kreativ i møtet med borna
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna:

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering 

 

 

 

 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4600694
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 04.05.2022