Detaljer

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  08.07.2020
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3002088
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Barnehagelærar 100% vikariat - Stranda barnehage

Arbeidsoppgåver:

 • Medansvarleg for planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidet i avdelinga

Kvalifikasjonar: 

Må ha:

 • Barnehagelærar utdanning

Ønskjeleg med:

 • Barnehageerfaring og kompetanse knytt til satsingsområda til barnehagen

Personlege eigenskapar:

 • Relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner
 • Motivator for kollegaene
 • Høg arbeidskapasitet
 • Fleksibel og raus
 • Lojal og ansvarsbevisst
 • Strukturert og tydeleg

Anna:

Vikariat f.o.m. 01.08.2020 t.o.m. 31.07.2021 med mogelgheit for lenging

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.