Detaljer

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  09.07.2020
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3000314
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Barnehagelærar 100% fast - Telavåg barnehage

I Telavåg treng vi ein barnehagelærar på småbarnsavdeling. Kommande barnehageår 2020-2021 vil stillinga vere som pedagogisk leiar. Året etter når vi flyttar inn i Spildepollen barnehage er det fast heimel som barnehagelærar igjen.

Arbeidsoppgåver:

 • Fagleg ansvar for utvikling av barnehagen som ein god lærings- og omsorgsarena for barn, jamføre rammeplanen
 • Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og dokumentere
 • Utfordre og støtte medarbeidarar til det beste for barnas utvikling og læring
 • Følgje opp og vere med på å utvikle barnehagen som organisasjon
 • Bidra aktivt for å skape eit god arbeidsmiljø
 • Foreldresamarbeid

Kvalifikasjonar: 

Må ha:

 • 3-årig barnehagelærarutdanning 
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skrifteleg

Personlege eigenskapar:

 • Du er positiv, utviklings- og endringsmotivert
 • Er fagleg engasjert og reflektert over eiga praksis
 • Fokus på barnets beste og det pedagogiske innhaldet
 • Bidra til å skape eit godt arbeidsmiljø
 • Vere ein tydeleg leiar og tørre å ta ansvar
 • Fleksibel
 • God humør
 • God relasjonskompetanse til barn og vaksne

Personleg eignaheit vil bli vektlagt.

Anna:

Lengde på vikariatet frå 17.08.2020 til 30.06.2021

Må kunne jobbe i barnehagen si opningstid.  

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.