Ledig stilling

Stavanger Kommune

Barnehageassistent/ barne- og ungdomsarbeider i innføringsbarnehage

Vil du være med å bety en forskjell for nyankomne flyktningbarn som bosettes i Stavanger? Stavanger kommune bosetter for tiden et høyt antall flyktninger fra Ukraina, og andre overføringsflyktninger. I det kommende barnehageåret vil ekstra mange barn i barnehagealder ha behov for et innføringstilbud hos oss. Vi leter nå etter to medarbeidere i 100% stillinger knyttet til en midlertidig pågående utvidelse av barnehagen. De ledige stillingene vil med stor sannsynlighet bli i barnehagens småbarnsavdelinger, så vi leter spesielt etter deg med interesse for de aller minste i barnehagen.

Innføringsbarnehagen har for tiden fire avdelinger som gir et heldagstilbud. Barnehagens plasser er forbeholdt barn av flyktninger som deltar i Introduksjonsprogrammet. Etter ca. ett år i Innføringsbarnehagen overføres barna til en nærmiljøbarnehage. Barnehageområdet på Johannes læringssenter består av Innføringsbarnehagen og veilederkorpsene for arbeid med flerspråklige barnehagebarn og elever. Vi er ca. 25 ansatte.

Johannes læringssenter har i overkant av 300 ansatte som representerer et stort mangold i bakgrunn og utdanning. Senteret er unikt i sin oppbygning, og de ansatte tilbyr opplæring og kvalifisering til samfunnet for hele familien og for alle aldersgrupper fra "vugge til grav".

Velkommen til å søke hos oss!

Kvalifikasjoner:

Det er ønskelig med erfaring fra barnehage eller fagbrev som barne- og ungdomsarbeider

Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og familier med flyktning- eller flerspråklig bakgrunn

Det kan være en fordel om du behersker relevante morsmål som barna snakker

Dersom du har et annet morsmål enn norsk, vil det være en fordel om du kan dokumentere at du har et muntlig språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.

Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper:

Du er en trygg, engasjert og inkluderende voksen sammen med barna

Du har et godt blikk for barna og tar deres perspektiv på alvor

Du møter barna og deres foreldre med respekt, varme og positiv grensesetting (autorativ)

Du deltar aktivt i barnas lek

Du er god på relasjonsbygging og mestrer kommunikasjon også når et felles muntlig språk mangler

Du er en god lagspiller og bidrar aktivt til at det bygges tillit til deg og mellom ansatte i avdelingen

Du er god på å samarbeide, og tar del i oppgaver og tar ditt ansvar i teamet, samtidig som du kan "ta i et tak" og jobbe selvstendig

Vi tilbyr:

To midlertidige stillinger, begge med 12 måneders varighet

Stillingskode 657202 Barnehageassistent lønn etter ansiennitet eller stillingskode 751703 Barne- og ungdomsarbeider lønn etter ansiennitet.

Mulighet for å få uttelling for etter-/videreutdanning for inntil 90 stp./ inntil kr. 36.000

En meningsfull jobb med en spennende og annerledes barnehagehverdag

Et flerkulturelt og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer

En arbeidsplass som legger til rette for faglig og personlig utvikling og som byr på utfordrende arbeidsoppgaver som du vil vokse på

Kantine, gode velferdsordninger og gode forsikrings- og pensjonsordninger