Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Barne- og ungdomsarbeidere - Tæruddalen skole

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg.,Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Innerst der morgensola tidvis skinner over fartsdumpene, og enhver motorist med respekt for seg selv får et ønske om å ligge flerfoldige kilometer over fartsgrensa, ligger Tæruddalen skole.

Vi kan tilby en parkeringsplass tilrettelagt for elektriske lademuligheter, innendørs PC-park med skjøteledninger og et volleyballag med ambisjoner som overstiger antall treningstimer og snitthøyde med god margin.

Helt siden Norges sensasjonelle seier over Brasil sent på nittitallet, har skolen hatt tilknytning til en lysløype på flere kilometer, friluftsområder med badeplass, en rulleskibane der du kan kjøre både opp og ut sommer og vinter på grunn av nytt snøkanonanlegg, samt en flerbrukshall tilsvarende to håndballbaner. Det er med andre ord gode forutsetninger for praktisk undervisning og treningsmuligheter til glede for både elever og lærere.  

Skolen har et godt læringsmiljø, gode læringsresultater, 425 flotte elever, en engasjert foreldregruppe og et stabilt personale med høy kompetanse.

Vårt mål er å utvikle hver enkelt elev faglig og sosialt, slik at eleven kan nå sine mål. Vi har høye ambisjoner på elevenes vegne. For at elevene skal lykkes, arbeider vi systematisk med å analysere resultatene våre og med å utvikle vår praksis. Nyere forskning viser, at dersom vi lykkes med å skape gode klassemiljøer hvor alle elevene er inkludert, og hvor alle opplever at undervisningen treffer dem, da vil vi også lykkes med å skape motivasjon og elevene opplever skolen som relevant.

Vi har to ledige 70 % stillinger som barne- og ungdomsarbeiderene - 2-årig engasjement fra 01.08.24-31.07.26

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, men lang og relevant erfaring kan også vurderes
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i ungdomsskole
 • Det er en fordel med kompetanse i digitale verktøy som blant annet Teams og/eller Vigilo
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

 

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen (Webcruiter). Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha evne til å se hver elev og kunne ta hensyn til den enkeltes evner og interesser
 • Være trygg på deg selv og være i stand til å sette grenser og opptre konsekvent
 • Evne til å vise omsorg og trygghet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtale 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 

Generell søknadsinformasjon:

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.