Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Røros kommune

Barne- og ungdomsarbeidere/ miljøarbeider i skole og SFO

Kort om stillingen

Fra 18.09.2023 og fra 01.01.2024, vil det være ledige stillinger som barne- og ungdomsarbeidere eller miljøarbeider ved Røros skole og SFO. Du vil i samarbeid med øvrig ansatte jobbe med det pedagogiske tilbudet til elever i skole og SFO. Herunder følge opp planlagte aktiviteter for elever i tråd med læreplan og ev. individuell opplæringsplan, samt planlegge og følge opp aktiviteter ved SFO. Vi søker etter en dyktige barne- og ungdomsarbeidere eller andre med relevant utdanning/erfaring, som vil være med på å skape en fremtidsrettet skole. Stillingene er fast og midlertidig.

Om oss

Røros skole er en kombinert barne- og ungdomsskole lokalisert i Røros sentrum. Skolen er Fjellregionens største skole med i overkant av 500 elever. Mitt Valg blir brukt som sosialt program rettet mot 1.-7.trinn, på 8.- 10.trinn brukes MOT som sosialt program. Vi har ca. 70 ansatte bestående av lærere, barne- og ungdomsarbeidere og miljøterapeuter. Hovedtrinnene holder til i hvert sitt bygg. Det er gode muligheter for uteaktiviteter i nærområdet. Røros skole har et tett samarbeid med kulturskolen i kommunen og med andre private og offentlige aktører i lokalmiljøet. Et viktig satsningsområde er prosjekter innen musikk og teater, da disse har positiv effekt på læringsmiljøet. Elevene blir kjent med, og utvikler viktige sider ved seg selv sammen med de andre elevene. Arbeidsmiljøet på skolen er godt, og det er lett å trives.  

Kvalifikasjoner
 • relevant universitets- eller høgskoleutdanning
 • minimum fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget 
 • ønskelig med pedagogisk bakgrunn 
 • ønskelig med erfaring fra arbeid med barn med ulike diagnoser og særskilte behov  
 • personlig egnethet vil bli vektlagt   
 • ønskelig med god kompetanse i bruk av IKT, gjerne Chromebook
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • hjelpe barn med å få en sosial utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap, lek, utforsking og læring 
 • veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv 
 • planlegge og gjennomføre aktiviteter 
 • være en god rollemodell for barn og unge
 • kunnskap om barns medbestemmelse og samarbeide med hjemmet  
Personlige egenskaper
 • være interessert i å jobbe med barn og ungdom  
 • være åpen, fleksibel og samarbeidsvillig 
 • ha evne til å bygge gode relasjoner  
 • kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner
 • være selvstendig og ansvarsbevisst  
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 11.09.2023

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til adelingsleder ved SFO Anne-Britt Aasberg mail:  Anne-Britt.Aasberg@roros.kommune.no eller mob 456 04 953, avdelingsleder ved 1.-4.trinn Alfhild Myre mail: Alfhild.Myre@roros.kommune.no eller mob 408 57 024, avdelingsleder 5.-7.trinn Geir Tønnessen Geir.Tonnessen@roros.kommune.no mob 997 34 523, eller avdelingsleder 8.-10.trinn Bodil Moseng bodil.moseng@roros.kommune.no mob 941 59107. 

Før tiltredelse må politiattest av nyere dato fremlegges (maks. tre måneder gammel) jf. opplæringsloven § 10-9.

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.