Ledig stilling

Røros kommune

Barne- og ungdomsarbeidere i skole og SFO

Kort om stillingen

Fra 15.08.2022 vil det være ledig inntil 200 % midlertidige stillinger som barne- og ungdomsarbeidere i Røros kommune, med arbeid opp mot nyankomne flyktninger. Du vil i samarbeid med øvrig ansatte jobbe med det pedagogiske tilbudet til elever i skole og SFO. Herunder følge opp planlagte aktiviteter for elever i tråd med læreplan og ev. individuell opplæringsplan, samt planlegge og følge opp aktiviteter ved SFO. Vi søker etter en dyktige barne- og ungdomsarbeidere eller andre med relevant utdanning/erfaring, som vil være med på å skape en trygg skolehverdag. Arbeidsted vil i første rekke være ved Glåmos oppvekstsenter, men vil også kunne bli ved Røros skole.  

Om oss

Glåmos oppvekstsenter ligger ca. 15 km fra Røros sentrum. Oppvekstsenteret består av en fådelt skoleavdeling og en barnehage. Det er gode muligheter for uteaktiviteter i nærområdet. Glåmos oppvekstsenter har et godt samarbeid med kulturskolen i kommunen og med andre private og offentlige aktører i lokalmiljøet. Mitt Valg blir brukt som sosialt program rettet mot 1.-7.trinn.

Røros skole er en kombinert barne- og ungdomsskole lokalisert i Røros sentrum. Skolen er Fjellregionens største skole med ca. 500 elever. Mitt Valg blir brukt som sosialt program rettet mot 1.-7.trinn, på 8.- 10.trinn brukes MOT som sosialt program. Vi har ca. 70 ansatte bestående av lærere, barne- og ungdomsarbeidere og miljøterapeuter. Hovedtrinnene holder til i hvert sitt bygg. Det er gode muligheter for uteaktiviteter i nærområdet. Røros skole har et tett samarbeid med kulturskolen i kommunen og med andre private og offentlige aktører i lokalmiljøet. Et viktig satsningsområde er prosjekter innen musikk og teater, da disse har positiv effekt på læringsmiljøet. Elevene blir kjent med, og utvikler viktige sider ved seg selv sammen med de andre elevene. Arbeidsmiljøet på skolen er godt, og det er lett å trives.  

 

Kvalifikasjoner
 • fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller annen relevant utdanning/erfaring  
 • ønskelig med pedagogisk bakgrunn 
 • ønskelig fra arbeid med barn med særskilte behov
 • ønskelig med god kompetanse i bruk av IKT, gjerne Chromebook 
 • personlig egnethet vil bli vektlagt   
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • hjelpe barn med å få en sosial utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap, lek, utforsking og læring 
 • veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv 
 • planlegge og gjennomføre aktiviteter 
 • være en god rollemodell for barn og unge
 • kunnskap om barns medbestemmelse og samarbeide med hjemmet  
Personlige egenskaper
 • være interessert i å jobbe med barn og ungdom  
 • være åpen, fleksibel og samarbeidsvillig 
 • ha evne til å bygge gode relasjoner  
 • kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner
 • være selvstendig og ansvarsbevisst  
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 28. juni

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder Ingvild Prøsch-Moen mob:924 42 975 eller epost: ingvild.prosch-moen@roros.kommune.no

Før tiltredelse må politiattest av nyere dato fremlegges (maks. tre måneder gammel) jf. opplæringsloven § 10-9.

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.