Barne- og ungdomsarbeidere i Lyngdal kommune

Lyngdal kommune

Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.


For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.

FASTE STILLINGER SOM FAGARBEIDER/ASSISTENT
Vi har nå ledig faste og midlertidige stillinger som fagarbeidere/assistenter i grunnskolen/barnehage.
Det kan bli ledige stillinger i Lyngtua barnehage, på Berge barneskole, Å barneskole, Kvås skole og Byremo ungdomsskole.

Vi har behov for fagarbeidere/assistenter i barnehage/skole – på barneskolene også på SFO – som har god relasjonskompetanse og som har kompetanse og gjerne erfaring med oppfølging av enkeltelever med spesielle behov; f.eks. psykisk utviklingshemming, autisme, Downs syndrom, generelle lærevansker, atferdsutfordringer, skolevegring, behov for hjelp innen ADL-ferdigheter.

Kort om arbeidstiden:
• På Byremo ungdomsskole er stillingen 76 %, da den følger skoleruta. Arbeidstiden her varierer innenfor tidsrommet 08:15 til 15:30.
• På Berge og Å barneskole er det 100 % stillinger og arbeidstiden varierer mellom 06:45 og 16:30. Ferie her avvikles når skole og SFO er stengt i juli, i romjula og i påsken, mens det ellers er arbeid på SFO i ferier hvor skolen er stengt.
• Stillingen på Kvås følger skolens ferier, arbeidstid varierer innenfor 07:15 – 16:30.
• Stillingen i Lyngtua er på inntil 100 %. Arbeidstiden her varierer mellom 06:45 og 16:30.

Stillingenes hovedoppgaver:
• Være en autoritativ voksen, med hjerte for arbeid med barn i barnehagen/grunnskolen.
• Ha medansvar for at de praktiske arbeidsoppgavene blir gjennomført i samarbeid med øvrig personale i barnehagen/grunnskolen.
• Ha medansvar for tilrettelegging for et godt samarbeid med foresatte.

Krav til stillingene:
• Godkjent utdannelse som barne- og ungdomsarbeider. Andre fagbrev kan bli vurdert.
• Søkere uten formell utdanning og erfaring på området kan bli vurdert.

NB: Du må oppgi i søknaden om du søker på alle arbeidssteder eller om du bare søker et eller noen av arbeidsstedene.

For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Det kreves politiattest for alle stillinger hvor det skal jobbes med utviklingshemmede, barn og unge.
Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester, samt navn og telefonnummer til to referanser.

Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.
For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.

 

SØKNADSFRIST 20. JUNI


For ytterligere opplysninger om stillingen kan du kontakte:
• Rektor Berge barneskole, Cecilie Førsund, tlf. 414 14 044,
• Rektor Byremo ungdomsskole, Preben Lindland, tlf. 958 93 539,
• Rektor Kvås skole, Ingfrid Skofteland, 915 25 589
• Rektor Å barneskole, Anette Gullestad Solsvik, tlf. 908 81 193,
• Styrer Lyngtua barnehage, Linn Therese Røysland-Egebø, tlf. 909 86 141.