Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Barne- og ungdomsarbeider - Vesterskaun SFO

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Skolene og skolefritidsordningene (SFO) vektlegger et profesjonsfaglig fellesskap for å skape helhet og sammenheng for barna. SFO skal gi omsorg og trygghet, og legge til rette for skaperglede, engasjement og medvirkning i lek, kultur- og fritidsaktiviteter.

I god dialog med foreldrene skal SFO bidra til variert lek og fritidsaktiviteter, gode matvaner og bevegelsesglede, samt bidra til respekt for ulikhet og anerkjennelse av mangfold.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene og skolefritidsordningen finner du på kommunens hjemmeside

Vesterskaun skole kjennetegnes med et godt arbeidsmiljø med varme, dyktige og omsorgsfulle kolleger. Skolen har et profesjonelt læringsmiljø i et mestringsorientert klima der vi deler erfaringer i trygge og gode omgivelser. Vesterskaun skole har inkluderende læringsmiljø som sitt fokusområde. Implementeringen av fagfornyelsen er sentralt i skolens utviklingsarbeid.

Skolens visjon er "Vi skaper sammen" med verdiene trygghet, entusiasme, lærelyst og raushet som bygger opp under denne visjonen. 
Skolen er en utpreget "VI-skole" med godt organisert profesjonsutvikling, og eleven i sentrum. Vi har et godt arbeidsmiljø, der vi støtter hverandre gjennom utviklingsarbeid og godt samarbeid. I lærerstaben vår har vi en fin balanse med tanke på kompetanse, kjønn og alder.

Nytilsatte på skolen blir tatt godt imot hos oss, og vi har et stabilt personale med godt humør, og brennende engasjement for undervisning og utvikling.  Vi søker deg som brenner for yrket og vil gjøre en forskjell for våre elever.

I god dialog med foreldrene skal SFO bidra til variert lek og fritidsaktiviteter, gode matvaner og bevegelsesglede, samt bidra til respekt for ulikhet og anerkjennelse av mangfold.

Vesterskaun SFO jobber for en trygg og god relasjon med barna, de andre ansatte og foresatte. Vi har fokus på aktiviteter som fremmer læring, lek, trivsel og sosial utvikling og vi ønsker at de ansatte på SFO bruker sine kvaliteter for å gjøre barna og hverandre gode. Rammeplanen for SFO er rammene vi jobber etter, og vi ser etter deg som vil fremme barns lek og utvikling gjennom å være en aktiv voksen der barna er. 

SFO skal samarbeide med skolen for å forsterke læring gjennom aktiviteter og tilbud i SFO tiden. Vår SFO har et stort uteområde med mange muligheter for lek, læring og turer i nærområdet.

Vi har en ledig 50% stilling som barne- og ungdomsarbeider

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, men lang og relevant erfaring kan også vurderes.  
 • Erfaring fra arbeid med barn i barnehage/barneskole er ønskelig
 • Det er en fordel med kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote, Teams og/eller Vigilo 
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen (Webcruiter). Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Er selvstendig og vil være en del av et team
 • Strukturert
 • God på relasjonskompetanse
 • Fleksibel og løsningsorientert i en travel hverdag
 • Har evne til å vise omsorg og trygghet
 • Engasjerer deg i lek og aktiviteter sammen med barna
 • God på foreldresamarbeid
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Lønnsinnplassering etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer

 

Generell søknadsinformasjon:

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.