Ledig stilling

Gjøvik kommune

Barne- og ungdomsarbeider i 100 % fast stilling ved Kvartsvegen Barnehage

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Kvartsvegen barnehage er en av ni kommunale barnehager i Gjøvik kommune. Barnehagen holder til i naturskjønne omgivelser i Sørbyen på Gjøvik.

Barnehagen har plass til 78 enheter, fordelt på 4 avdelinger. Kvartsvegen opptatt av mye utelek og uteliv. De har et stort uteområder med blant annet grillhytter, lavvo og gapahuk. Videre har Kvartsvegen fokus på barns utvikling, trivsel, lek og læring, og viktigheten av barnets stemme.

Arbeidsoppgaver:
 • Bidra til planlegging av daglig virksomhet på avdelingen

 • Bidra til planlegging av arbeidet med det enkelte barn, så vel som hele barnegruppen

 • Bidra til gjennomføring av avdelingens mål og planer i samsvar med barnehagens overordnede lover og forskrifter

 • Bidra til et godt foreldresamarbeid

 • Bidra til et godt og trygt leke og læringsmiljø for alle barn

 • Bidra i det praktiske arbeidet på avdelingen, og i barnehagen generelt

 • Delta og bidra på avdelingsmøter, personalmøter, foreldremøter, veiledningsmøter m.m.

 • Påta seg lederansvar ved ferie, sykdom eller annet fravær

Kvalifikasjoner:
 • Godkjent utdanning som barne- og ungdomsarbeider

 • Gode skriftlige- og muntlig kommunikasjonsevner

 • Gode IKT kunnskaper og elektroniske verktøy som en del av arbeidshverdagen

 • Krav om godkjent politiattest 

Personlige egenskaper: 
 • Gode samarbeidsevner

 • Arbeidsglede og godt humør

 • Være en nær og god omsorgsperson for enkeltbarnet og hele barnegruppa

 • Jobbe aktivt for å sikre et godt språkmiljø ved å initiere samtaler og følge opp barns initiativ

 • Faglig interessert og oppdatert på barnehagefeltet

 • Engasjert, nærværende og sensitiv i samhandling med barn

 • Kunne lytte og ta andres perspektiv, reflektere og ta beslutninger

 • Evne til å være fleksibel, og kunne stå i og løse utfordringer

 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:
 • En spennende og mangfoldig jobb i et godt og faglig miljø

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver med naturen som pedagogisk arena

 • Mulighet til å delta og medvirke i utviklingen av en pedagogisk virksomhet

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.