Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Barne-og ungdomsarbeider - Hovinhøgda SFO

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Skolene og skolefritidsordningene (SFO) vektlegger et profesjonsfaglig fellesskap for å skape helhet og sammenheng for barna. SFO skal gi omsorg og trygghet, og legge til rette for skaperglede, engasjement og medvirkning i lek, kultur- og fritidsaktiviteter.

I god dialog med foreldrene skal SFO bidra til variert lek og fritidsaktiviteter, gode matvaner og bevegelsesglede, samt bidra til respekt for ulikhet og anerkjennelse av mangfold.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene og skolefritidsordningen finner du på kommunens hjemmeside

Hovinhøgda skole er en barneskole med ca 320 elever i skole og SFO. Elevene er delt i to klasser på hvert trinn. Skolen ligger landlig til på Fetsund med nærhet til blant annet Fetsund lenser. Det er gode buss- og togforbindelser i området.

SFO er et kommunalt tilbud som gis til elever i 1. til 4. klasse. Skolen har ca 90 barn på SFO. 

Vi har en ledig fast 50% stilling som barne- og ungdomsarbeider

Innkallelse til intervjuer vil skje medio august

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, men lang og relevant erfaring kan også vurderes
 • Erfaring fra arbeid med barn i barnehage/barneskole er ønskelig
 • Det er en fordel med kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote, Teams og/eller Vigilo
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

 

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen (Webcruiter). Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Strukturert og selvstendig og du vil være en del av et team
 • God relasjonskompetanse
 • Positiv, fleksibel, løsnings- og utviklingsorientert 
 • Du har evne til å vise omsorg og trygghet
 • Evne til å bygge gode relasjoner til eleven og hjemmet

Personlig egnethet vektlegges   

Vi tilbyr:

 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid  
 • Lønnsinnplassering etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer

 

Generell søknadsinformasjon:

Lønn blir fastsatt etter reglene i hovedtariffavtalen, utdanning og ansiennitet.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.