Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Barne- og ungdomsarbeider - Frogner skole og SFO

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Skolene og skolefritidsordningene (SFO) vektlegger et profesjonsfaglig fellesskap for å skape helhet og sammenheng for barna. SFO skal gi omsorg og trygghet, og legge til rette for skaperglede, engasjement og medvirkning i lek, kultur- og fritidsaktiviteter.

I god dialog med foreldrene skal SFO bidra til variert lek og fritidsaktiviteter, gode matvaner og bevegelsesglede, samt bidra til respekt for ulikhet og anerkjennelse av mangfold.


Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene og skolefritidsordningen finner du på kommunens hjemmeside


Frogner skole SFO har 180 elever fordelt på to baser. Skolen har 980 elever fordelt på 1.-10. trinn. Skolen ligger sentralt til ved togstasjonen på Frogner. Vi har gode utearealer i sambruk med skolen. Vi har nå ledig stilling i 100% hvor stillingen er delt mellom skole og SFO, vi har i tillegg en 60% stilling kun på SFO

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter sammen med barna
 • Daglige omsorgen for barna
 • Ansvar for matserveringen på SFO
 • Ansvar for å tilrettelegge for ulike aktivitetsgrupper og følge opp enkeltbarn og elevgrupper på SFO
 • Veilede elever med særskilte behov til lek og læring
 • Legge til rette og ta initiativ til ulike aktiviteter, og følge opp strategi- og årsplan
 • Tett samarbeid med lærere, øvrige ansatte og foresatte

Stillingen kan også bli tillagt andre arbeidsoppgaver. Arbeidsdager vil være mandag til fredag, og vil inngå i turnusordning.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Relevant erfaring kan kompensere for kravet om fagbrev
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn i barnehage/barneskole
 • Det er en fordel med kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote, Teams og/eller Vigilo
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Du samarbeider og kommuniserer godt
 • Du er selvstendig og vil være en del av et team
 • Du er strukturert
 • Du er god på relasjonskompetanse
 • Du er fleksibel og løsningsorientert i en travel hverdag
 • Du har evne til å vise omsorg og trygghet
 • Du bygge gode relasjoner 
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag