Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Barne- og ungdomsarbeider/barnehageassistent

Offentlig forvaltning

I Dalen barnehage er det ledig fast 50 % stilling og fast 80 % stilling som barne- og ungdomsarbeider/barnehageassistent fra 01.08.24. Den ene stillingen er knyttet opp mot § 37 i barnehageloven.

 

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Lang og relevant erfaring kan også vurderes (minimum års erfaring)
 • Søkere med annet førstespråk enn norsk og samisk må innfri barnehagelovens § 27 vedrørende krav om norsk ferdigheter.
 • Erfaring fra barnehage er ønskelig  

 

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Er engasjert, omsorgsfull og har evne til å ta barneperspektivet  
 • Har evne til å reflektere over egen rolle og praksis  
 • Er aktiv lyttende og tilstedeværende i samspill med barn  
 • Er strukturert, ansvarlig og serviceinnstilt  
 • Er samarbeidsvillig 
 • Har stå på vilje 
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med barnehageloven § 30 og tilfredsstillende tuberkulinstatus

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtale
 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon

 

 

 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.