Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Barne- og ungdomsarbeider/ assistent - vikariat

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Bingsfoss ungdomsskole har 410 elever og 50 ansatte. Vi holder til sentralt på Sørumsand med gangavstand til tog- og busstasjon. Reisetid med tog fra Oslo er ca. 30 minutter. Skolen har fine friluftsområder i umiddelbar nærhet. Skolens visjon er "Sammen i bevegelse". I dette ligger et mål om fysisk bevegelse, men også bevegelse i tanker og sinn!

Bingsfoss er sertifisert som dysleksivennlig skole, og jobber for tiden spesielt med skolens læringsmiljø, fagfornyelsen og dybdelæring.

Bingsfoss ungdomsskole søker inntil 2 Barne- og ungdomsarbeidere i vikariat ut skoleåret 2022-2023. Våre Barne- og ungdomsarbeidere er viktige bidragsytere til et positivt skolemiljø og en god skolehverdag for våre elever. Du vil jobbe i et godt team med både nyutdannede og erfarne Barne- og ungdomsarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver er primært knyttet til elever forskjellige diagnoser, utfordrende adferd eller spesielle behov .Dette kan være en til en, i liten gruppe eller i klasse
 • Oppfølging av elevers faglige og sosiale utvikling
 • Samarbeid på trinn, i faggruppe, med foresatte og med eksterne instanser
 • Bistå og veilede elever med særskilte behov i undervisningstid og friminutt
 • Følge opp planer for klasser og enkeltelever

Kvalifikasjoner:

 • Fagarbeider i barne- og ungdomsfag eller helsefag er ønskelig. 
 • Erfaring i å arbeide med barn med forskjellige diagnoser, utagerende atferd og/eller spesielle behov er en fordel
 • Kompetanse i digitale verktøy som for eksempel OneNote og Teams
 • Gode norskkunnskaper
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll 

Personlige egenskaper:

 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Samarbeider og kommuniserer godt med elever, kollegaer og foresatte
 • Strukturert og selvstendig
 • Fleksibel og løsningsorientert i en travel hverdag
 • God fysisk og psykisk helse er nødvendig
 • God omsorgs- og relasjonsevne
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning
 • Lønn etter hovedtariffavtalen 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag