Ledig stilling

Stavanger Kommune

Barne- og ungdomsarbeider/ assistent

90% stilling i vikariat som fagarbeider i Østhusvik barnehage

40% stilling i vikariat som fagarbeider i Rennesøy barnehage

50% stilling i vikariat som fagarbeider i Vikevåg barnehage

Rennesøy-barnehagene består av Vikevåg, Rennesøy og Østhusvik barnehager. Vi har felles satsingsområde og visjon:
Vårt  satsingsområde er knyttet til lek og et inkluderende lekemiljø.
Vår visjon: Gjennom lek, engasjement og kvalitet skaper vi fellesskap.
Vi har hatt en satsing på å heve personalets kompetanse innenfor språk, relasjoner og endringsarbeid. I våre barnehager skal barna møte voksne som viser varme og omsorg, samtidig som de er tydelige og setter grenser, og er aktive bidragsytere til barnas lek.
Velkommen til å søke hos oss, og ta gjerne kontakt om du har spørsmål til de utlyste stillingene.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra aktivt i planarbeid og støtte pedagogisk leder slik at
  pedagogiske planer blir gjennomført.
 • Bidra aktivt i å gi barna en god hverdag, ved at du viser omsorg
  og respekt for hvert enkelt barn.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere samlingsstund, temaer,
  utflukter, delta i og legge til rette for lek, mm.
 • Delta aktivt på avdelingsmøter og annen møtevirksomhet
 • Medansvar for å opprettholde et godt foreldresamarbeid, ved at
  du møter barn og foreldre på en god og trygg måte.
 • Delta i virksomhetens endrings og utviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner:

 • For barne- og ungdomsarbeider kreves det fagbrev.
 • Du har erfaring fra arbeid i barnehage.
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig. Dersom du har annet
  morsmål enn norsk, må du kunne dokumentere språknivå B1.
 • Du har digitale ferdigheter.
 • Du tar i bruk dine teoretiske og praktiske kunnskaper i det
  daglige arbeidet.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Du er trygg, varm, engasjert og inkluderende.

Personlige egenskaper:

 • Du trives med å jobbe i team, samtidig som du har evne til å
  jobbe selvstendig.
 • Du er omstillingsdyktig, tåler endringer og like å forholde deg
  til mange forskjellige mennesker.
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foreldre
  og kolleger.
 • Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune, og det er krav til
  gode norskkunnskaper, at du er god språkmodell for barna i barnehagen.

Vi tilbyr:

 • En meningsfull og spennende jobb der du kan være med å gjøre en
  forskjell
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, velferdsordninger som
  gjelder for ansatte i Stavanger kommune.
 • Muligheter for fagarbeiderutdanning ved oppfylte kriterier
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner i henhold til
  gjeldende tariffavtale. Stillingskode 751703 barne- og ungdomsarbeider, 657202barnehageassistent.