Ledig stilling

Trondheim Kommune

Barne- og ungdomsarbeider/assistent

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Presthus gård og Vikåsen barnehager er det fra 1. oktober 2022 ledig en fast 100 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider.

Enheten består av to hus. Et av husene ligger på Presthus i et gårdsmiljø. Det andre huset er samlokalisert med Vikåsen barneskole med umiddelbar nærhet til marka.
Presthus gård og Vikåsen barnehager er en enhet som er inspirert av Reggio Emilia - filosofien. Dette kommer til uttrykk gjennom både arbeid med læringsmiljøer og relasjoner. Vi har god erfaring med å jobbe i prosjekt.

Vår visjon er: «Klar for livet». Det betyr for oss at barna utvikler en positiv selvfølelse i samspill med andre barn og voksne. Vi ønsker at barna gjennom å få medvirke i egen hverdag, utvikler evnen til å ta egne valg. Samtidig må de kunne se andres behov, og utvikle en forståelse for demokratiske prinsipper.

Vi har spesielt fokus på livsmestring og helse, friluftsliv og uteglede.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha delansvar for pedagogisk arbeid med enkeltbarn - og barnegruppe, personalsamarbeid, foreldresamarbeid og praktisk arbeid.
 • Bidra til at barnehagens målsetninger og planer utarbeides og gjennomføres.
 • Det kan ved behov påregnes arbeidsoppgaver på mer enn en avdeling

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant fagarbeiderkompetanse
 • Erfaring fra å jobbe i barnehage
 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk
 • Gjerne erfaring med å bruke Google-verktøy og generelt IKT i jobben
 • Helse som er forenlig med arbeidet i barnehage

Personlige egenskaper:

Du må:

 • Ha evne til å reflektere over eget arbeid i samspill med andre.
 • Være faglig engasjert, initiativrik og like å arbeide sammen med andre.
 • Være bevisst hvordan du møter barn og hvordan dette møtet påvirker barnets følelser om seg selv.
 • Møte barn med interesse og åpenhet
 • Ønske å være en god rollemodell

Vi tilbyr:

 • Et miljø med fokus på videreutvikling av praksis basert på faglig refleksjon
 • Barnehager med nærhet til friområder og marka
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og enhetens faglige utvikling
 • Et arbeidsmiljø med medvirkning, utviklingsmuligheter og trivsel
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler