Ledig stilling

Stavanger Kommune

Barne- og ungdomsarbeider/assistent


Virksomheten har ledig

1 100 % fast stilling som vikar i virksomheten. Virksomhetsleder avgjør hvordan stillingen skal nyttes.

1 vikariat 100 % for perioden 01.08.22-14.08.23

1 vikariat 50 % for perioden 15.08.22-14.08.23

Det kan også bli flere vikariater som følge av at ansatte har søkt studieplass mm.

Rennesøy-barnehagene består av Vikevåg, Rennesøy og Østhusvik barnehager. Vi har felles satsingsområde og visjon:

Vårt  satsingsområde er knyttet til lek og et inkluderende lekemiljø.

Vår visjon: Gjennom lek, engasjement og kvalitet skaper vi fellesskap.

Vi har hatt en satsing på å heve personalets kompetanse innenfor språk, relasjoner og endringsarbeid. I våre barnehager skal barna møte voksne som viser varme og omsorg, samtidig som de er tydelige og setter grenser, og er aktive bidragsytere til barnas lek.

Velkommen til å søke hos oss, og ta gjerne kontakt om du har spørsmål til de utlyste stillingene.

Arbeidsoppgaver:

Bidra aktivt i planarbeid og støtte pedagogisk leder slik at pedagogiske planer blir gjennomført.

Bidra aktivt i å gi barna en god hverdag, ved at du viser omsorg og respekt for hvert enkelt barn.

Planlegge, gjennomføre og evaluere samlingsstund, temaer, utflukter, delta i og legge til rette for lek, mm.

Delta aktivt på avdelingsmøter og annen møtevirksomhet

Medansvar for å opprettholde et godt foreldresamarbeid, ved at du møter barn og foreldre på en god og trygg måte.

Delta i virksomhetens endrings og utviklingsarbeid

 

 

Kvalifikasjoner:

For barne- og ungdomsarbeider kreves det fagbrev

Du har erfaring fra arbeid i barnehage

Du behersker norsk muntlig og skriftlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du kunne dokumentere språknivå B1.

Du har digitale ferdigheter

Du tar i bruk dine teoretiske og praktiske kunnskaper i det daglige arbeidet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper:

Du er trygg, varm, engasjert og inkluderende.

Du trives med å jobbe i team, samtidig som du har evne til å jobbe selvstendig.

Du er omstillingsdyktig, tåler endringer og like å forholde deg til mange forskjellige mennesker.

Du har gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foreldre og kolleger.

Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune, og det er krav til gode norskkunnskaper, at du er god språkmodell for barna i barnehagen.

Vi tilbyr:

En meningsfull og spennende jobb der du kan være med å gjøre en forskjell

Godt arbeidsmiljø

Gode forsikrings- og pensjonsordninger, velferdsordninger som gjelder for ansatte i Stavanger kommune.

Muligheter for fagarbeiderutdanning ved oppfylte kriterier

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner i henhold til gjeldende tariffavtale. Stillingskode 751703 barne- og ungdomsarbeider, 657202 barnehageassistent.