Barne- og Ungdomsarbeider/assistent

Stavanger Kommune

Sunde/Kvernevik-barnehagene består av Malthaug, Kløvereng, Havglimt, Sundelia, Kvernevik, Sunde og
Skredbakka barnehage. Vi har flotte turområder og nærhet til sjøen. Vi er opptatt av å gi et likeverdig tilbud til alle barn og har fokus på vennskap, tilhørighet og inkludering. 

Arbeidsoppgaver:

 • Medansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og
  pedagogiske innhold
 • Tilrettelegge for lek og læring Samarbeide med barn, foreldre og ansatte
 • Være aktivt deltakende sammen med barna i lek og aktiviteter
 • Dokumentere og synliggjøre arbeidet på avdelingen
 • Delta aktivt på avdelingsmøter, kompetansemøter, personalmøter og planleggingsdager
 • Arbeide i tråd med barnehagens verdier, årsplan, rammeplanen og barnehageloven

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med barne- og ungdomsarbeider-fagbrev
 • Gode norskkunnskaper (muntlig og skriftlig) er en forutsetning for stillingen. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1.
 • Det er ønskelig med erfaring fra barnehage                                                                                                       
 • Gode samarbeidsevner
 • Beherske digitale verktøy.

Personlige egenskaper:

 • Positiv og engasjert                                                                             
 • Autoritativ voksen                                                                                                                                                           
 • Aktivt tilstedeværende omsorgsperson som skaper god tilknytning og gode relasjoner
 • Tar barn på alvor, tar deres perspektiv og gir positiv tilbakemelding
 • Deltar aktivt i barns lek og aktiviteter                                                                                                                 
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Endringsdyktig
 • Mottakelig for ny kompetanse og villig til å utvikle deg

Vi tilbyr:

 • Godt faglig miljø
 • Veiledning
 • Kommunale og interne kurs
 • Gode velferdsordninger
 • Stillingskode 751703 Barne- og ungdomsarbeider 352 200-431 400  eller 657202 Barnehageassistent 302 900- 406 500