Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Barne- og ungdomsarbeider - 60 % fast

Offentlig forvaltning

Skåningsrud er en spesialskole for elever med sammensatte lærevansker, og eies av Lillestrøm kommune. Skolen har også elever fra nabokommuner.  Elevene går i aldersblandede grupper. Alle undervisningsrom ligger på ett plan. Skolen har gymsal, svømmebasseng og uteareal felles med Fjuk oppvekstsenter. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser i Blaker. Det planlegges nytt skolebygg, plassert ved Haugtun i Blaker.

Som barne- ungdomsarbeider ved Skåningsrud skole og ressurssenter får du spennende og engasjerende oppgaver, med mulighet for stor faglig utvikling gjennom arbeidet. Du arbeider i team med spesialpedagoger og annet miljøpersonale. Du er medansvarlig for oppfølging av elevenes faglige og sosiale utvikling

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha godkjent utdanning som barne- og ungdomsarbeider og gjerne annen helsefaglig utdanning. 
 • I tillegg til utdanning er det ønskelig med erfaring fra arbeid med elever med utviklingshemming, ulike språkforstyrrelser og autismespekterforstyrrelser. Erfaring med bruk av ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) vil være en fordel. Søker behersker IKT og kan bruke dette i arbeid med elever.

Personlige egenskaper:

 • Du har faglig engasjement, evne til å ta barnas perspektiv og legge til rette for elevenes læring og utvikling, samt se muligheter framfor begrensninger. Du må ha god relasjonskompetanse, tilstedeværelse, gode samarbeidsegenskaper, være fleksibel og se verdien av å jobbe i team.
 • Du evner å stå i utfordrende situasjoner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det stilles krav om politiattest, jf. opplæringslova § 10-9 første og andre ledd, samt at det må legges frem tuberkulinstatus, jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1 før tiltredelse.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønnsinnplassering iht hovedtariffavtalen
 • Engasjerte og dyktige kolleger
 • Flotte barn og engasjerte foreldre
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer

 

Generell søknadsinformasjon:
Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra Vitnemålsportalen, og laster opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp, jf. Offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.