Ledig stilling

Lillehammer kommune

Barne- og ungdomsarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lillehammer kommune har 11 kommunale barnehager og er organisert under sektor for Oppvekst, utdanning og kultur.
Sektoren har en felles visjon:

God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring

Verdier vi bygger vårt arbeid på:

Profesjonalitet - Ansvarlighet - Respekt.

Det er ledig en fast stilling i Røyslimoen barnehage80% fast fra 01.10.2024
                                    

Ved internt opprykk eller andre endringer kan det bli flere ledige stillinger. 


For nærmere opplysninger, ta kontakt med leder i Røyslimoen barnehage.
Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.
Fast ansettelse skjer med 6 måneders prøvetid, for øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer.
Ved ansettelse kreves politiattest.

I følge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette.

 

Kvalifikasjoner:

 • Barne- og ungdomsarbeider, evnt barnepleier
  Annen relevant pedagogisk utdanning og praksis kan tas i betraktning
 • Vi søker ansatte som kan bidra til å realisere barnehagens mål og samfunnsmandat.
 • Beherske relevant dataverktøy.
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.
 • Menn oppfordres til å søke
 • Annen relevant pedagogisk utdanning.
 • Krav om norskferdigheter jmfr Lov om barnehager § 27 

Personlige egenskaper:

 • Erfaring fra arbeid i barnehage er en fordel.
 • Selvstendig, løsningsfokusert og gode samspills- og samarbeidsferdigheter.
 • Profesjonell, faglig engasjert og reflektert.
 • God rollemodell.
 • God relasjonskompetanse.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Kollegaer med godt humør.
 • Solid og engasjerende fagmiljø.
 • Engasjert barnehageeier.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Lønnsvilkår etter gjeldende avtaler.