Ledig stilling

Trondheim Kommune

Barne- og ungdomsarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kattem skole har fra og med 1. august 2024 ledig en fast 100 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider.

Kattem skole er en barneskole med ca 390 elever og SFO med litt over 180 barn. Skolekretsen har variert bebyggelse, og nærhet til marka. Skolebygget er betydelig ombygd og oppusset de siste par årene.

Kattem skole arbeider systematisk med å forbedre kvaliteten i undervisningen, aktivitetene i SFO og læringsmiljøet, og har et tett og innovativt samarbeid i
HeimdalsHUB´en om strukturert og målrettet utviklingsarbeid. I HeimdalsHUB´en samarbeider Kattem skole, Stabbursmoen skole, Åsheim barneskole og PPT i Heimdal bydel tett og kunnskapsbasert om kvalitetsutvikling - fordi kvalitet er ikke tilfeldig!

Fra kommende skoleår vil undervisningen planlegges og gjennomføres temabasert gjennom hele året, med vekt på tverrfaglighet på fagenes premisser og varierte læringsformer. Dette vil også prege aktivitetene i SFO gjennom skoleåret.

Vi har et utviklende samarbeid med Kulturskolen gjennom Kulturdag og Fargespill, og er opptatt av utvikling av praktiske og estetiske læringsformer. Vi samarbeider også tett med Kulturenheten om Utekontakten/Ute for ungdom og Etterpå.

Vi er opptatt av å bygge god samarbeids- og læringskultur i det profesjonelle fellesskapet - til det beste for skolens elever. Alle ansatte utvikler sin praksis i faste grupper, og vi bruker aksjonslæring som metode i arbeidet. I dette arbeidet samarbeider vi tett med NTNU om både faglig veiledning og følgeforskning.

Kattem skole er opptatt av gode sammenhenger og har gjennom prosjeketet Bedre skolestart utviklet et godt samarbeid om skolestart med barnehagene i nærområdet.

Dersom du synes det er inspirerende å samarbeide med kolleger som er opptatt av å bygge et skole- og SFOmiljø preget av læring, mestring og trivsel, er dette skolen for deg!

Ansatte ved Kattem skole påvirker evigheten!

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Annen relevant utdanning kan også være aktuelt i kombinasjon med relevant erfaring.
 • Erfaring fra arbeid med barn i barneskolealder og ungdom er ønskelig.
 • God kompetanse innen bruk av IKT-verktøy og forståelse av digitalisering er nødvendig.
 • Vi ønsker medarbeidere som er varme og tydelige relasjonsbyggere, og som har et bevisst forhold til praktiske, varierte og estetiske aktiviteter.
 • Kompetanse om og erfaring fra systematisk relasjonelt arbeid med barn med utfordrende atferd er ønskelig.
 • Gode norskkunnskaper er nødvendig.

Personlige egenskaper:

 • Vi leter etter deg som brenner for "noe", som gjerne har en spesiell kompetanse innenfor for eksempel idrett, sjakk, kubing, friluftsliv, drama, musikk, kunst og håndverk, programmering - eller noe helt annet - og som ønsker å bruke denne kompetansen med barna i arbeidshverdagen.
 • Vi søker medarbeidere som er engasjert, med god evne og vilje til samarbeid, som er kreativ sammen med barna og tar initiativ til aktiviteter både ute og inne.
 • Vi ønsker ansatte som har interesse for barn med ulike muligheter og utfordringer, og som er opptatt av både faglig og personlig utvikling hos elevene.
 • Vi forventer at du har engasjement for egen faglig utvikling og at du er bidragsyter i skolens kollektive kultur og profesjonelle læringsfellesskap.
 • Ledelse av både store og små barnegrupper, evne til både selvstendig jobbing og teamsamarbeid, fleksibilitet og gode kommunikasjonsferdigheter med både barn og voksne kreves.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En krevende og svært givende jobb - på den beste skolen du har jobbet på!
 • Et arbeidsmiljø preget av samarbeid, humor og engasjement for skoleutvikling.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.