Ledig stilling

Tønsberg kommune

Barne-og ungdomsarbeider

Offentlig forvaltning

Vi søker deg som vil være med på å skape en inkluderende hverdag for barn med særskilte behov.

Stillingen vil være i Fyllpå barnehage det første året, muligens lenger. Deretter blir stillingen i en av Tønsbergbarnehagene.

I Tønsberg kommune er det syv barnehager som er spesielt tilrettelagt for barn med særskilte behov, og vi søker etter ekstraressurser.

Som ekstraressurs vil arbeidsoppgavene være knyttet til barn som trenger oppfølging og tilrettelegging utover det andre barn har behov for.

 

Vi søker ansatte som:

 • Er rolig og tålmodig
 • Er trygge voksenpersoner som kan lage tydelige og trygge rammer
 • Kan håndtere uforutsigbare situasjoner
 • Kan støtte og veilede barn ut ifra deres utviklingsnivå og læringsmuligheter
 • Evner å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Evner å samarbeide med både foreldre, øvrig personalet og eksterne instanser
 • Er løsningsorienterte, fleksible og ser muligheter
 • Lar seg begeistre over de små tingene/framskritt
 • Snakker og forstår godt norsk, ha bestått B-prøven i norsk
 • Personlig egnethet vektlegges

Kvalifikasjonskrav:

 • Barne-og ungdomsarbeider

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Være sammen med, støtte, følge opp og veilede enkeltbarn
 • Gjennomføre aktiviteter i små grupper
 • Følge opp og jobbe ut ifra pedagogiske planer og aktiviteter
 • Være en aktiv bidragsyter og samarbeidspartner for kollegaene
 • Delta på veiledning med eksterne instanser som habiliteringstjenesten, Glenne, PPT osv.
 • Tilegne seg kunnskap om ulike verktøy og opplæringsmetoder som f.eks ASK og EIBI

Vi kan tilby:

 • En utfordrende jobb i et travelt, hyggelig og positivt miljø
 • En stilling med stor grad av selvstendighet og ansvar
 • Tett samarbeid med støttepedagog og pedagogisk leder
 • Opplæring og veiledning ved behov
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingskode: 7517

Godkjent politiattest etter barnehageloven må leveres før tiltredelse.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost