Ledig stilling

Trondheim Kommune

Barne- og ungdomsarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Brannåsen og Tanem barnehage er det ledig en fast 100 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider med snarlig tiltredelse.

Brannåsen og Tanem barnehager er to barnehager som fra 1. januar 2023 ble sammenslått, under én administrasjon. Ved avdeling Brannåsen tilbys det plasser til ca 62 barn, og ved avdeling Tanem tilbys det plass til ca 41 barn. Ved begge avdelingene er barna fordelt i team ut fra alder i en småbarn- og en storbarnsavdeling. 

Vi har fokus på barns læringsmiljø. Vi vektlegger en nysgjerrig og lekende tilnærming til læring og utvikling. Vi er opptatt av å skape trygghet og god tilknytning i alle relasjoner. Alle som jobber hos oss må verdsette fellesskapet, ta ansvar og tåle å stå tett i relasjon med andre mennesker. 

Arbeidsoppgaver:

 • Medvirke til å skape læringsmiljø for barn slik at de opplever positiv utvikling, mestring, og får muligheten til å være undrende og utforskende.
 • Skape og bidra til et tett og positivt samarbeid mellom hjem og barnehage.
 • Medvirke til å dokumentere pedagogisk arbeid og barns læreprosesser.
 • Ta ansvar for og søke faglig utvikling.
 • Samarbeide til det beste for barn.
 • Ta medansvar i endrings- og utviklingsarbeid.
 • Støtte barns utforskning, undring og nysgjerrighet.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn med ulik alder og funksjonsevne.

Personlige egenskaper:

 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.
 • Positiv, raus og inkluderende i møte med mennesker.
 • Fleksibel, løsningsorientert og lærevillig.
 • Evne og vilje til å bidra til samarbeid og delaktighet.
 • Faglig engasjert og vitebegjærlig.
 • Stabil og i stand til å håndtere perioder med høyt tempo. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Søkerne vil bli vurdert ut i fra barnehagens egenart.

Vi tilbyr:

 • Et positivt og utviklende arbeidsmiljø.
 • Engasjerte medarbeidere.
 • Et spennende fagmiljø og et trygt fellesskap.
 • Muligheten til å være delaktig.
 • Mye humor, glede og mulighet for læring.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.