Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Barne og ungdomsarbeider

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Skolene og skolefritidsordningene (SFO) vektlegger et profesjonsfaglig fellesskap for å skape helhet og sammenheng for barna. SFO skal gi omsorg og trygghet, og legge til rette for skaperglede, engasjement og medvirkning i lek, kultur- og fritidsaktiviteter.

I god dialog med foreldrene skal SFO bidra til variert lek og fritidsaktiviteter, gode matvaner og bevegelsesglede, samt bidra til respekt for ulikhet og anerkjennelse av mangfold.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene og skolefritidsordningen finner du på kommunens hjemmeside

Sagdalen SFO har rundt 250 barn. SFO ligger i skolens lokaler og har et tilbud til barn på 1 - 4 trinn.
Alle trinn har sin egen base. Det er en baseleder på hver base. Det avholdes personalmøter og basemøter ukentlig på dagtid i arbeidstiden. Vi har årsplan som arbeidsdokument som konkretiserer hvordan vi planlegger, gjennomfører og vurderer vårt arbeid med kvaliteten i SFO.
SFO er stengt fire uker i juli.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter sammen med barna.
 • Ansvar for matserveringen på SFO.
 • Lage mat til barna på SFO.
 • Motivere og engasjere barna.
 • Veilede barna.
 • Skape et godt miljø for læring og trivsel.
 • Ansvar for å tilrettelegge for ulike aktivitetsgrupper og følge opp enkeltbarn og elevgrupper på SFO.
 • Veilede elever med særskilte behov til lek og læring..
 • Tett samarbeid med lærere, øvrige ansatte og foresatte.
 • Stillingen kan også bli tillagt andre arbeidsoppgaver.

Arbeidsdager vil være mandag til fredag, og vil inngå i en turnusordning. Arbeidstiden vil være i tidsrommet fra klokken 07.00 - 17.00

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Relevant erfaring kan kompensere for kravet om fagbrev
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn i SFO eller barnehage/barneskole
 • Det er en fordel med kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote, Teams og/eller Vigilo
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige norskkunskaper.

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Du samarbeider og kommuniserer godt.
 • Du er selvstendig og vil være en del av et team.
 • Du har et stort engasjement rundt elevenes trivsel og utvikling.
 • Du har fokus på å bygge gode relasjoner til barna.
 • Du våger å ta initiativ.
 • Du er strukturert.
 • Du mestrer å arbeide i et til tider stressende miljø.
 • Du er fleksibel og løsningsorientert.
 • Du har evne til å vise omsorg og trygghet.

Vi tilbyr:

 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Ber om at attester og vitnemål lastes opp i søkerportalen