Ledig stilling

Trondheim Kommune

Barne- og ungdomsarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Stabbursmoen skole er det fra 1. januar 2023 ledig en fast 100 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO.

Stabbursmoen skole er en barneskole på Heimdal, et steinkast fra Heimdal sentrum og med kort vei til marka og Saupstad skistadion. Skolen har 300 elever fra 1.- til 7. trinn og totalt 46 ansatte.

Skoleanlegget sto ferdig i 1980 som en kombinert barne- og ungdomsskole og i dag jobbes det mot et nytt skoleanlegg. Høsten 2021 ble ungdomstrinnet avviklet og vi er i dag en ren barneskole. Planen er at den nye skolen står ferdig høsten 2026. Hele organisasjonen er derfor inne i spennende prosesser hvor vi jobber mot fremtidens skoleanlegg og fremtidens skole. Vi har svært spennende år foran oss. Bli med på laget da vel!

Våre satsingsområder er innen praktisk og estetisk tilnærming til læring og dette preger skolen så vel som SFO-tilbudet vårt:

 • Respektskole
 • Samlingsstunder 1-4
 • Kulturdag 5-7
 • SFO-forestilling
 • Begynneropplæring
 • Leseutvikling - veiledet lesing (1-2.trinn) og veiledet skriving (1-7. trinn)
 • Tverrfaglige temauker (realfag, mangfold, lesing etc)
 • “Vi skaper rommet - rommet skaper oss” 

Stabbursmoen SFO har i dag 150 barn og 12 ansatte i miljøpersonalet. Miljøpersonalet jobber på SFO og i skole i delte stillinger. Fokusområder i tillegg til lek og et variert tilbud innen det kulturelle er personalets kompetanse innen relasjonelt arbeid, blant annet traumebevisst omsorg og LØFT-metodikk. Kompetanseheving og kollektivt utviklingsarbeid er viktig og prioriteres. Tverrfaglig samhandling mellom pedagoger og miljøpersonalet tilrettelegges for å skape et godt lag rundt barna.

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte elever med særskilte behov, både i skole og SFO.
 • Samarbeide med lærere på team og SFO-team.
 • Veilede barn i lek og læring for å utvikle god sosial kompetanse.
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter både inn og ute.
 • Delta i daglig drift av SFO med måltid, hjemsending og andre rutineoppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant kompetanse/erfaring.
 • Kompetanse/erfaring i å være sammen med barn med særskilte behov.

Personlige egenskaper:

 • Du har humor og godt humør.
 • Du liker å samarbeide med både barn og voksne.
 • Du er omsorgsfull, raus og varm.
 • Du er pliktoppfyllende, punktlig og fleksibel.
 • Du liker action, liv og røre.
 • Du er glad i å være ute.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med mye humor og stor takhøyde.
 • Et utviklingsorientert personale.
 • Rom for kreativ utfoldelse og initiativ.
 • Lønn etter sentrale avtaler i Trondheim kommunes lokale avtaler.