Ledig stilling

Oslo kommune

Barne- og ungdomsarbeider

Offentlig forvaltning

GOD START - BARNETS FREMTID" Barnehagene er en del av bydelens Kultur- og oppvekstavdeling. Avdelingen er opptatt av et godt samarbeid mellom de ulike fagmiljøene i avdelingen, herunder blant annet Seksjon for helse- og spesialpedagogiske tjenester, Seksjon for barnevern og Familiens hus.

VIL DU VÆRE MED Å VIDEREUTVIKLE BARNEHAGEN VÅR? Lilleaker barnehage søker en engasjert barne- og ungdomsarbeider som kan begeistre og bidra til et godt og trygt leke - og læringsmiljø. Hos oss vil du møte et personale som har et stort fokus på kvalitetsutvikling. Vi er opptatt av å være en lærende organisasjon og har med det et kontinuerlig mål om utvikling og forbedring til det beste for barna.

Barnehagen har flotte utearealer med mulighet for allsidig lek og utfoldelse, i tillegg til fine og varierte turområder i nærmiljøet. Vi ligger i gangavstand fra cc-vest kjøpesenter og kollektiv kommunikasjon.
Det ligger i stillingen at den som ansettes bidrar med sin faglige kompetanse i hele barnehagen, men arbeidet vil være organisatorisk plassert på en avdeling. For tiden har vi ledig både på en avdeling med barn fra 1-2 år og en avdeling med barn fra 4-6 år. Vi ønsker å gi barna tid til lekende læring i et trygt og inkluderende fellesskap. Målet er at alle barn skal oppleve vennskap, tilhørighet, utvikling og læring i trygge omgivelser hos oss i Lilleaker barnehage. 

Arbeidsoppgaver:

Medansvar for at Lov om barnehage og Rammeplan for barnehagen oppfylles
gjennom det pedagogiske arbeidet.

Medansvar for planlegging, gjennomføring, observasjon, vurdering,
dokumentasjon og utvikling i barnegruppen.

Bistå med faglig kompetanse i forhold til alle barn i barnehagen.

I samarbeid med barnehagens øvrige ansatte, legge til rette for et godt
samarbeidsklima både internt og med foresatte.

Ansvar for å tilegne seg og ta i bruk ny kunnskap i tråd med utvikling på
barnehagefeltet, og kommunens og bydelens satsinger.

Fremme et positivt leke - og læringsmiljø inne og ute.

Delta i barnehagens praktiske gjøremål

Du kan bli tildelt veiledningsansvar for barne- og ungdomsarbeiderlærlinger

Kvalifikasjoner:

Godkjent utdanning som barne- og ungdomsarbeider
Du må ha gode IKT- kunnskaper
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Bestått norskprøve B2, både skriftlig og muntlig
Det må fremlegges gyldig politiattest for å kunne tiltre stillingen

Personlige egenskaper:

Du mestrer å ha rom for alle og blikk for den enkelte
Du er god til å etablere nær tilknytning og trygg relasjon med hvert enkelt barn
Du er varm og sensitiv i møte med barnas følelser, uttrykk og signaler
Du inspirerer, deltar i og observerer barns lek og relasjoner
Du har samarbeidsevne, men kan også jobbe selvstendig
Du er løsningsorientert og fleksibel
Du er opptatt av å ha en tett relasjon og et godt samarbeid med foreldre
Du er positiv, engasjert og byr på deg selv
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

En spennende og variert arbeidshverdag
Faglige utfordringer i et godt og inspirerende arbeidsmiljø
5 planleggingsdager i året
Tverrfaglig samarbeid med fagsenteret i Ullern bydel
God pensjonsforsikring i Oslo Pensjonsforsikring
Lønnstrinn 19-29, kr 444 250,- - 496 000,- (forutsetter godkjent barne- og ungdomsarbeiderfag)