Ledig stilling

Tønsberg kommune

Barne- og ungdomsarbeider

Offentlig forvaltning

Vi søker  deg som er Barne- og ungdomsarbeider til vår ledige faste stilling i Slagen barnehage.

For mer informasjon om barnehagene: www.tonsberg.kommune.no

Vi er opptatt av å skape god kvalitet i relasjoner mellom voksen og barn og jobber for å være psykisk helsefremmende barnehager. Vi jobber for at barnehagen skal være en arena som kjennetegnes ved lyttende, omsorgsfulle og selvreflekterende voksne, og tilby et lekemiljø som fremmer utvikling og trivsel. Vi jobber systematisk for å være en lærende organisasjon og å bygge en felles sektor i kommunen.

Nå søker vi DEG som brenner for barnehageyrket, og ønsker å bidra til god kvalitet i våre barnehager.

Krav til stillingen:

 • Fagbrev som barne og ungdomsarbeider
 • Andre fagbrev/ fagutdanninger kan være aktuelt ut fra den enkelte barnehages behov
 • Gyldig politiattest

Kvalifikasjoner:

 • Faglig engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Være en tydelig og trygg omsorgsperson
 • Like å leke og være i aktivitet sammen med barn
 • Være fleksibel, engasjert og fokusert
 • Snakke og forstå godt norsk, ha bestått B-prøven i norsk.
 • Personlig egnethet vektlegges

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Delta og bidra i barnehagens innhold og utviklingsarbeid
 •  Være et aktivt og positivt forbilde for våre barn – ha barnet i fokus.
 • Være en aktiv bidragsyter og samarbeidspartner for pedagogisk leder og kollegaer
 • Dialog og samarbeid med foreldre, og andre samarbeidspartnere
 • Synliggjøre fagkompetansen
 • Bidra med faglig utvikling

Annet:

 • Menn oppfordres til å søke.
 • Lønn etter gjeldende avtaler

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lover, reglement, avtaler og lærerprofesjonens etiske platform.

Ansettelsesprosessen vil starte så fort som mulig etter søknadsfristen har gått ut. 

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost