Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Barne- og ungdomsarbeider

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Skolene og skolefritidsordningene (SFO) vektlegger et profesjonsfaglig fellesskap for å skape helhet og sammenheng for barna. SFO skal gi omsorg og trygghet, og legge til rette for skaperglede, engasjement og medvirkning i lek, kultur- og fritidsaktiviteter.

I god dialog med foreldrene skal SFO bidra til variert lek og fritidsaktiviteter, gode matvaner og bevegelsesglede, samt bidra til respekt for ulikhet og anerkjennelse av mangfold.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene og skolefritidsordningen finner du på kommunens hjemmeside

Vesterskaun SFO jobber for en trygg og god relasjon med barna, de andre ansatte og foresatte. Vi har fokus på aktiviteter som fremmer læring, lek, trivsel og sosial utvikling og vi ønsker at de ansatte på SFO bruker sine kvaliteter for å gjøre barna og hverandre gode. SFO skal samarbeide med skolen for å forsterke læringen som skjer der, gjennom aktiviteter og tilbud i SFO tiden. Vår SFO har et stort uteområde med mange muligheter for lek, læring og turer i nærområdet. Vi bygger vår SFO på gjeldende rammeplan og ser etter ansatte som kan være med å aktivt ta del i livet for barna på SFO.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter sammen med barna
 • Daglige omsorgen for barna
 • Ansvar for matserveringen på SFO
 • Ansvar for å tilrettelegge for ulike aktivitetsgrupper og følge opp enkeltbarn og elevgrupper på SFO
 • Veilede elever med særskilte behov til lek og læring
 • Legge til rette og ta initiativ til ulike aktiviteter, og følge opp strategi- og årsplan
 • Tett samarbeid med lærere, øvrige ansatte og foresatte

Stillingen kan også bli tillagt andre arbeidsoppgaver. Arbeidsdager vil være mandag til fredag, og vil inngå i turnusordning.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Relevant erfaring kan kompensere for kravet om fagbrev
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn i barnehage/barneskole
 • Det er en fordel med kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote, Teams og/eller Vigilo

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Du samarbeider og kommuniserer godt
 • Du er selvstendig og vil være en del av et team
 • Du er strukturert
 • Du er god på relasjonskompetanse
 • Du er fleksibel og løsningsorientert i en travel hverdag
 • Du har evne til å vise omsorg og trygghet
 • Du bygge gode relasjoner 

Vi tilbyr:

 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag