Ledig stilling

Trondheim Kommune

Barne- og ungdomsarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Strindheim skole har ledig ett vikariat i 50 prosent stilling for barne- og ungdomsarbeider i perioden 1. august 2022 - 31. juli 2023. Vikariatet er i SFO med daglig arbeidstid i ukedagene.

Ved Strindheim skole har vi som mål å legge til rette for vekst og utvikling. Hvert enkelt barn skal med de ressurser det har få hente ut potensialet sitt og ha muligheten til å være og bli den beste versjonen av seg selv, både faglig og sosialt.

"Den gode SFO" formes ved at barna gis muligheter for å lære på en lekende måte på tvers av alder. At de utvikler basiskompetanse gjennom samspill med barn og voksne, samtidig som de har det gøy. SFO sitt mål er at hvert barn skal ha ett grunnleggende positivt bilde av seg selv, ha noen å leke med, oppleve å være verdsatt og bidra selv til at andre har det bra. Barna skal få oppleve hvor spennende livet kan være, samt at de kan påvirke hverdagen gjennom å ta egne valg.

Strindheim skole jobber med å skape gode leke- og læringsmiljø, med fokus på utvikling og fremgang. Vi jobber med kompetanseutvikling med fokus på relasjonsbygging.

Strindheim barneskole har ca. 600 elever og 90 ansatte. Skolen har i tillegg Regnbuen, en byomfattende avdeling for barn med store og sammensatte hjelpebehov, og en SFO med ca. 300 barn fordelt på fire baser. 

Arbeidsoppgaver:

 • Å legge til rette for ulike aktiviteter inne og ute, slik at barna kan få utvikle talentene sine på SFO. Vi søker kompetente voksne som ønsker å lede barneaktiviteter innen områder som: lek, fysisk aktivitet inne og ute, allidrett, dans, drama, forming og musikk. Vi trenger aktive voksne som leker med, eller som befinner seg i nærheten av der barna er i aktivitet.
 • Utvikle trygge og varige relasjoner til enkeltbarn med atferdsuttrykk.

Kvalifikasjoner:

 • Barne- og ungdomsarbeider fagbrev

Personlige egenskaper:

 • At du er kreativ, POSITIV og MODIG sammen med barna og at du kan ta initiativ til aktiviteter både ute og inne.
 • Evne til refleksjon over egen praksis og er INKLUDERENDE i samspill med barna.
 • Evne til å engasjere seg og skape trygghet og TYDELIGHET i barns hverdag.
 • Evne til å løse oppgavene på en fleksibel og PROFESJONELL måte.
 • Evne og vilje til å samarbeide i team.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, også sett i forhold til skolens øvrige personale.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 • Gode muligheter til å bruke egen aktivitetskompetanse i hverdagen.