Ledig stilling

Stavanger Kommune

Barne- og ungdomsarbeider

Sunde/Kvernevik-barnehagene trenger flere medarbeidere som fagarbeidere fra 15. august.
Vår virksomhet består av Malthaug, Kløvereng, Sunde, Skredbakka, Sundelia, Kvernevik og Havglimt barnehagene. Barnehagene ligger plassert med nærhet til hverandre og til turområder og sjøen.
Vi er opptatt av å gi et likeverdig barnehagetilbud og har fokus på det psykososiale barnehagemiljøet gjennom å arbeide med vennskap, tilhørighet og inkludering.

Vi arbeider for å gi faglig kompetanseheving i lagene rundt barna og på tvers for å sikre at vi gir et inkluderende barnehagetilbud til alle barn. I Sunde/Kvernevik-barnehagene har vi et helhetlig syn på barn og ser på hvert barn som unikt og kompetent.
Vår visjon «I vårt mangfold er du unik», fordrer at vi alle arbeider for å møte barn med åpenhet og ydmykhet ,og at alle ut ifra egne forutsetninger, skal få mulighet til å bidra inn i barnehagens felleskap. 

Arbeidsoppgaver:

 • Medansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og
  pedagogiske innhold
 • Tilrettelegge for lek og læring
 • Samarbeide med barn, foreldre og ansatte
 • Være aktivt deltakende sammen med barna i lek og aktiviteter inne og ute
 • Dokumentere og synliggjøre arbeidet på avdelingen
 • Vise omsorg og respekt for hvert enkelt barn
 • Møte barn og foreldre på en god og trygg måte
 • Delta aktivt på avdelingsmøter, kompetansemøter, personalmøter og planleggingsdager
 • Arbeide i tråd med barnehagens verdier, årsplan, rammeplanen og barnehageloven

Kvalifikasjoner:

 • Barne- og ungdomsarbeider-fagbrev
 • Gode norskkunnskaper (muntlig og skriftlig) er en forutsetning for stillingen. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1.
 • Det er ønskelig med erfaring fra  barnehage                                                                                             
 • Gode samarbeidsevner
 • Beherske digitale verktøy.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper:

 • Du er en aktivt tilstedeværende omsorgsperson som skaper god tilknytning og gode relasjoner  
 • Du deltar aktivt i barns lek og aktiviteter  
 • Du er autoritativ ,trygg, varm, engasjert og inkluderende.
 • Du trives med å jobbe i team, samtidig som du har evne til å jobbe selvstendig.
 • Du er omstillingsdyktig, tåler endringer og liker å forholde deg til mange forskjellige mennesker.
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foreldre og kolleger.                                           
 • Du er positiv og engasjert i arbeidet 
 • Du tar barn på alvor, tar deres perspektiv og gir positiv tilbakemelding
 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du er mottakelig for ny kompetanse og villig til å utvikle deg
                                                                                                                                               

Vi tilbyr:

 • Godt faglig miljø
 • Veiledning
 • Kommunale og interne kurs
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn etter gjeldende tariff.