Barne- og ungdomsarbeider

Stavanger Kommune

Tastabarnehagene består av Eskeland, Vardeneset, Gullfaks, Barnehagen Tasta, Smietunet og Smiene barnehage. Vi er i en spennende prosess med å bygge en felles pedagogisk plattform for alle våre 6 barnehager. Barnehagene ligger i naturskjønne omgivelser med kort vei til sjø, skog og by. Barnehagen Tasta, Vardeneset og Smiene flyttet inn i nybygg i 2019 og 2020.
Våre satsningsområder er språk og lek, og psykisk helse. Vi er for tiden med i et inspirerende prosjekt i samarbeid med - Senter for livsmestring - "Sommerfugleffekten" . 
Våre verdier er: Engasjement, trivsel og inkludering.
Barnehagene våre skal preges av et faglig engasjement, og et inkluderende og raust miljø.  

Akkurat nå ser vi etter barne- og ungdomsarbeider i Smiene barnehage.

Visjonen vår; Kompetente barn SAMMEN med kunnskapsrike voksne

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra aktivt i planarbeidet og ha ansvar i samarbeid med pedagogisk leder, for at pedagogiske og praktiske planer blir gjennomført
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere samlingsstund, temaer, utflukter, lek m.m.
 • Delta aktivt på avdelingsmøter og annen møtevirksomhet
 • Medansvar for foreldresamarbeidet på avdelingen
 • Ansvar for daglige praktiske nødvendige oppgaver på avdelingen og i barnehagen
 • Delta i arbeidet knyttet til observasjon og vurdering, av barnas individuelle behov og utvikling

Kvalifikasjoner:

 • Vi ser etter deg som har fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider. 
 • Erfaring fra barnehage er ønskelig 
 • For oss er det viktig at du bruker både teori og praksis i det daglige arbeidet
 • Du har generelt gode digitale ferdigheter
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere et språknivå B1
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper:

 • Trygg, engasjert og inkluderende
 • Faglig dyktig og oppdatert
 • Gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foresatte og kollegaer
 • Trives med å arbeide i team og er god på samarbeid
 • Evne til å tenke nytt og se løsninger
 • Godt humør og ønske om å bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Evner å jobbe selvstendig

Vi tilbyr:

 • En meningsfull og spennende jobb der du kan være med å gjøre en forskjell
 • En arbeidsplass preget av humor og glede
 • PC, iPad og andre digitale verktøy på hver avdeling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP. Stillingskode: - 751703 Barne- og ungdomsarbeider.