Barne- og ungdomsarbeider, 100 % vikariat

Røros kommune

Kort om stillingen

Vi har ledig et 100 % vikariat som barne- og ungdomsarbeider ved Glåmos oppvekstsenter. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse og har en varighet frem til august 2022. 

Om oss

Glåmos oppvekstsenter er en del av virksomheten Brekken og Glåmos oppvekstsentre. Glåmos barnehage er en enavdelingsbarnehage, med styrer som daglig leder i tillegg til pedagogisk leder på avdeling. Barnegruppen består av barn i alderen 0-6 år, og er en trivelig, kreativ og inkluderende barnehage, der vi liker å være en del ute i skogen og nærområdet.

Kvalifikasjoner
 • praksis fra barnehage
 • ønskelig med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • grunnleggende IT-kunnskaper 
 • ønskelig med kjennskap til MyKid, eller tilsvarende programmer
 • ønskelig med førerkort
 • personlig egnethet vil bli vektlagt 
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • delta i daglige aktiviteter med barna
 • bidra med egen kompetanse og være en trygg og tydelig voksen
 • ha medansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av barnehagens pedagogiske innhold
 • jobbe i tråd med barnehagens årsplan, samt rammeplan for barnehager
Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner
 • trygg og tydelig voksen
 • ansvarsfull og selvstendig
 • evne til å ta imot veiledning og opplæring
 • humor, fleksibel og motivert
 • evne til å sette seg inn i datasystemer
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 16.april

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Marit Haltli Nysetvoll, tlf. 95 17 67 00 eller epost: marit.haltli.nysetvoll@roros.kommune.no. 

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks tre måneder gammel) fremlegges, jf. barnehageloven § 19.

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48 19 11 47 eller epost: akd@roros.kommune.no

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.