Ledig stilling

Vaksdal kommune

Barne- og ungdomsarbeidar, vikariat barnehageåret 2023/2024

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi er interesserte i å kome kontakt med barne- og ungdomsarbeidarar/pedagogiske medarbeidarar, som kan tenke seg å arbeide hos oss! Vi har ledig 100% vikariat barnehageåret 2023/2024.

Vaksdal kommunale barnehage består av barnehagane Vaksdal, Knutatunet/Stanghelle og Dale og oppveksttun på Stamnes og Eksingedalen og alle er godkjend for barn i alderen 1-5 år.

Arbeidsstad vert avtalt med dei som vert tilsett. 

Alle barnehagane i Vaksdal har gjennomført kompetanseprogrammet «Inkluderande barnehagemiljø». Vi set oss tydelege mål for å skape ein trygg og god kvardag for alle born. Dette gjer vi i lag som kompetente og engasjerte vaksne.

Arbeidsstad

Barnehagane i Vaksdal kommune.

Krav til kompetanse:

 • Ynskjeleg med fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar
 • Søkjarar med anna relevant pedagogisk utdanning/erfaring og ynskja personlege eigenskapar kan bli vurderte
 • Ynskjeleg med erfaring frå barnehage

Personlege eigenskapar:

 • Du er ein påliteleg, open og ærleg person. Det er viktig for oss at våre tilsette er i barnehagen for barna si skuld, men òg er god til å samarbeide med kollegaer
 • Du er strukturert og interessert i å bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Du tek del i utviklingsarbeidet og halde deg fagleg oppdatert
 • Du er stabil og påliteleg for god og trygg tenestekvalitet til beste for barna og arbeidsmiljøet
 • Søkjar må gjennom kunnskap, erfaring og personlege eigenskapar kunne samarbeide med og skapa tillit og dialog med personale, barn og foreldre

Vi oppmodar menn til å søkja.

Personlege eigenskapar vert vektlagt. Godkjent politiattest og eigenerklæring om utanlandsopphald (tuberkulose) må leggjast fram ved tilsetjing.

Vaksdal kommune kan tilby

 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Kompetente og engasjerte kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Individuell oppfølging
 • Moglegheiter for støtte til etter- og vidareutdanning
 • Løn i tråd med tariffavtaleverk

Slik søkjer du

Klikk på "send søknad" og følg vidare instruksjonar.
Har du søkt på stilling i Vaksdal via EasyCruit før er brukarnamn ofte e-posten du brukte.
Treng du hjelp, kan du venda deg til HR: på e-post tiril.hesjedal.langhelle@vaksdal.kommune.no eller tlf 95 52 75 04