• Bedrift
  Hemsedal Kommune
 • Søknadsfrist
  01.08.2021
 • Sted:
  Hemsedal
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Hemsedal
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3935347
 • Se her for andre jobber fra Hemsedal Kommune

Barne- og ungdomsarbeidar/ Fagarbeidar/ Assistent

Hemsedal Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hemsedal barne- og ungdomsskule har ledig stilling for skuleåret 21/22:

 • Ledig vikariat i ca. 60% stilling i perioden 01.08.21-31.07.22. Stillinga vil i hovudsak gå ut på arbeid med elever med spesielle behov, i klassen, på grupper eller alene.

Vi søker en engasjert barne- og ungdomsarbeidar/fagarbeidar/assistent med ønskje om å jobbe i skulen.

På HBU har vi et meget godt arbeidsmiljø med høy kompetanse, godt humør og etablert delingskultur. Skolen ligger fint til i Trøim sentrum med mye fin natur rundt. HBU har 190 elever fordelt på 5.-10. trinn. Vi er i gang med utbygging på Hemsedal barne- og ungdomsskule der vi innan 2023 har bygd på skulen til 1.-10. trinn. Vi ønskjer oss fagarbeidarar/assistentar som i samarbeid med kollegaer og leiing vil ta del i vidareutvikling av skulane.

Hovudarbeidsområde/ansvar:
Arbeid med elevar med spesielle behov, i klassen, på grupper eller aleine. Støtte lærar i det daglege arbeidet i undervisninga.

Krav til kompetanse:
Vi søkjer etter deg som er barne- og ungdomsarbeidar eller har anna relevant fagutdanning.
Erfaring med å arbeide med barn og unge i skulen vil også vere relevant kompetanse. Det blir lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

Vi søkjer etter deg som:

 • har evne til å inspirere og vise omsorg
 • er tydeleg vaksen med autoritative eigenskapar som ser etter ressursen i barnet
 • vil vere med å skape eit godt lærings- og arbeidsmiljø
 • har engasjement for elevar med spesielle behov
 • har evne til å skape gode relasjonar til barn, foreldre og kollegaer
 • er nysgjerrig, skapande og tar ansvar 

Vi tilbyr:

 • fokus på utvikling av fagleg kvalitet og godt miljø
 • eit aktivt friluftsliv og nærleik til natur
 • god oppfølging og rettleiing av nye tilsette
 • kompetanseheving
 • hjelp til å finne bustad

Generell informasjon:

 • Søknader skal registrerast elektronisk på vår webside.
 • Løns- og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Medlemskap i Kommunal landspensjonskasse (KLP) / Statens pensjonskasse
 • Det er for enkelte stillingar krav om helseattest, autorisasjon m.v.
 • Det er krav om politiattest jf. forskjellig lovverk i dei forskjellige sektorane
 • Vi oppfordrar til likestilling og rekruttering av arbeidstakarar med ulik bakgrunn jf. HA § 7

Søkjarlister er offentlege jf. offentleglova §25. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du krysse av og grunngje dette i søknadsprosessen. Om dette ikkje blir tatt til følge vil du som søkjar bli varsla, og du kan da velje å trekke din søknad før søkjarlista bli utarbeida.

Elektronisk søknadsprosess:
Ved elektronisk søknad vil det automatisk bli generert ein CV utifrå opplysningane som blir lagt inn. Vitnemål og attestar kan lastas opp og blir da ein del av den elektroniske søknaden. Referansar vil ev. bli innhenta.
Ta kontakt med postmottak@hemsedal.kommune.no, ved utfordringar i søknadsprosessen.

Vi ser fram til å motta din søknad og ønskjer deg velkommen som søkjar her hos oss i Hemsedal kommune!

 
 • Bedrift
  Hemsedal Kommune
 • Søknadsfrist
  01.08.2021
 • Sted:
  Hemsedal
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Hemsedal
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3935347
 • Se her for andre jobber fra Hemsedal Kommune