Ledig stilling

Øygarden kommune

Barne- og ungdomsarbeidar, 75% vikariat – Foldnes skule

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Foldnes skule søkjer barne- og ungdomsarbeidar i 75% vikariat frå snarast til 31.07.2023.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Følge skulen sine rutinar og planar

 • Gje støtte og hjelp til born i læringsarbeid, sosial utvikling og i samspel med andre
 • Oppfølging av born med særlege behov
 • Planleggje og gjennomføre aktivitetar i SFO
 • Omsorg og leik med barna

 

Kvalifikasjonar:

 • Fagbrev som Barne- og ungdomsarbeidar, anna relevant utdanning eller erfaring kan vurderast
 • Erfaring frå arbeid med born med behov for særleg tilrettelagt barnehage-/ skulekvardag
 • Erfaring frå barnehage, skule eller tilsvarande arbeid

Personlege eigenskapar:

 • Vi søkjer deg som er løysningsfokusert, omsorgsfull og initiativrik
 • Du er ein trygg vaksen som likar å jobbe med barn
 • Du er pålitelig, ansvarsbevisst og har godt humør
 • Du er omgjengeleg og ein god kollega
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God arbeidskapasitet
 • Fleksibel
 • Gode evner til å byggje relasjonar til barn, føresette og kollegaer
 • God evne til å løyse komplekse utfordringar
 • Evne til å jobbe effektivt, strukturert og systematisk

Anna:

 • Foldnes skule er ein av skulane i Øygarden kommune som tilbyr SFO i haust-, vinter- og sommarferiane. Den som vert tilsett i denne stillinga inngår i bemanninga i ferie SFO ved Foldnes skule.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.