• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  19.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5014, BERGEN
  BERGEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5763896
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Ledig stilling

Bergen kommune

Barne - og ungdomsarbeidar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ådnamarka skule er ein barneskule i Arna bydel med omlag 330 elevar. Skulen har ledig vikariat i ca 120% stilling frå 01.08.24-31.07.25 og 1 fast stilling i 60% som barne- og ungdomsarbeidar i skule/SFO frå 1. august 2024. Ådnamarka skule er opptatt av å ivareta heile mennesket. Skulen har fleksible areal, og vi er opptatt av å byggje ein inkluderande skule der læringsarbeidet i aukande grad organiserast i tema. Elevane skal møte ei tilpassa undervisning som tek i vare fagleg og sosial progresjon. Vi legg til rette for eit støttande læringsmiljø som fremjar kreative, kritiske og robuste elevar. Skulen er også oppteken av ein kulturell og praktisk tilnærming til læring. Forutan dei kommunale satsingsområda lesing, rekning og kommunikasjon, er PALS og elevmedverknad prioritert utviklingsarbeid på skulen. Skulen er i gong med eit samarbeid med Høgskulen på Vestland der vi skal bli betre på å leggje til rette for elevar med stort læringspotensial.

Kvalifikasjoner:

Godkjent fagbrev i barne- og  ungdomsarbeidarfaget.
Erfaring med å jobbe med barn.
Erfaring med friluftsliv/uteskule.
Erfaring med tilrettelegging til enkeltelevar.
Gjerne erfaring frå arbeid med PALS.
Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg, helst minst B1 munnleg og skriftleg.

Personlige egenskaper:

Du har god relasjons- og kommunikasjonskompetanse.
Du er en varm omsorgsperson.
Du er ein tydeleg og nærverande vaksen som tar initiativ til og veit korleis du kan byggje gode relasjonar.
Du er engasjert og kan arbeide sjølvstendig.
Du har gode samarbeidsevner.
Du er blid, positiv og har godt humør.
Du tar imot rettleiing og råd med ei positiv innstilling, og er ikkje redd for å spørje om hjelp.

Vi tilbyr:

Ein inkluderande arbeidsplass med rause kollegaer og mykje arbeidsglede.
Fagleg og personleg utvikling.
Bergen kommune, ein engasjert og profesjonell arbeidsgivar. Kommunen er en IA-bedrift..
Lønn etter gjeldande avtaleverk.  

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  19.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5014, BERGEN
  BERGEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5763896
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune