Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Barne- og ungdomsansvarlig

Vil du hjelpe oss å utvikle skolebesøk og formidling av kulturarven til barn og unge?

Nasjonalbiblioteket har omfattende og stadig økende formidlingsaktiviteter rettet mot et bredt allment publikum. Vi ønsker nå å utvikle formidlingsprogrammet til også å omfatte barn og unge, og søker derfor etter en medarbeider med ansvar for dette i en fast stiling.

Til stillingen ligger det et overordnet ansvar for å utvikle et formidlingsprogram for barn og unge, med utgangspunkt i kulturarven slik den er representert i Nasjonalbibliotekets samlinger, og i eksisterende utstillinger og andre formidlingsaktiviteter. Organisering av skolebesøk vil blant annet stå sentralt og være en viktig satsning.

Stillingen er lagt til Oslo og avdelingen Kulturformidling og informasjon. Avdelingen har i dag 19 medarbeidere, med ansvar for arrangementer, utgivelser, utstillinger, omvisninger, bokhandel, resepsjon, sosiale medier, presse, ekstern og intern informasjon. I løpet av et år produserer vi ca. 160 publikumsarrangementer og fem utstillinger på Nasjonalbiblioteket i Oslo, i tillegg til ca. åtte bokutgivelser og tre filmutgivelser på DVD. Gjennom disse kanalene formidles kulturarven og innholdet i Nasjonalbibliotekets samlinger av litteratur, musikk, film og fotografi til alle i Norge.

Medarbeideren vil samarbeide tett med flere fagfolk i egen og andre avdelinger i Nasjonalbiblioteket, og rapporterer for øvrig til avdelingsdirektøren.

 

Tiltredelse
Etter avtale og senest 1. mars 2020.

Arbeidsoppgaver
 • utvikle formidlingsprogram for barn og unge
 • organisere skolebesøk og spesialomvisninger for barn og unge
 • bidra i ulike redaksjonelle oppgaver i avdelingen etter behov
Kvalifikasjoner
 • relevant utdannelse på masternivå fra ett eller flere av formidlingsområdene – realkompetanse og erfaring kan erstatte formalkrav
 • dokumenterte resultater som prosjektleder
 • dokumenterte resultater som utvikler av formidlingsprogram til barn og unge
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (begge målformer)
 • egnethet jf. avsnitt om personlige egenskaper
Personlige egenskaper
 • selvstendig, effektiv og idérik
 • gode samarbeidsevner
 • strukturert og fleksibel arbeidsform
 • god til å håndtere flere prosjekter samtidig
 • arbeider raskt og nøyaktig under tidspress
 • ansvarsfølelse
 • dokumentert gjennomføringskraft
Vi tilbyr
 • arbeid i en organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag
 • en spennende jobb i et kreativt miljø med høyt tempo
 • et variert fagmiljø og hyggelige kolleger
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • fast stilling i stillingskode 1434 Rådgiver. Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er 55 - 62, som for tiden utgjør fra kr. 488 000 til 552 800 per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift