Ledig stilling

Kongsberg kommune

Barne- og og ungdomsarbeider - Raumyr skole

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Raumyr skole er en stor barneskole beliggende nær Kongsberg sentrum. Skolen har 380 elever og 70 ansatte. SFO har 180 barn fordelt på fire baser. Skolen har en forsterket enhet for barn med sammensatte behov samt mottaksklasse for fremmedspråklige.

Kort om stillingene

Ved Raumyr skole er det ledig to faste stillinger som barne- og ungdomsarbeider i 100% og to årsvikariat i 80 % stilling. Stillingene er ledig fra 01.08.2022.
Alle stillingene innebærer arbeid i skole og SFO.

 

Vi tilbyr

- utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

- godt arbeidsmiljø og kvalifiserte ansatte

- lønn etter kommunalt regulativ

- samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid

- god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

 

Innhold i stillingen

Stillingene innebærer oppgaver med barn med omfattende hjelpebehov og/ eller multifunksjonsnedsettelser i skole og SFO. I SFO har man ellers alle slags oppgaver, det være seg utetjeneste, ansvar for mat, aktiviteter m.m.
Vi setter barnets behov i sentrum. Det er derfor viktig at våre ansatte er er fleksible og forberedt på endringer.
 

Krav og ønsker til deg

Vi søker deg som:

 • liker å jobbe med barn som har ulike utfordringer.
 • har erfaring med barn med store sammensatte vansker.
 • har god samarbeids- og kommunikasjonsevne.
 • ser verdien av å jobbe tverrfaglig.
 • har fysisk styrke til å jobbe med forflytning ut og inn av rullestol og vogn og bruk av løftehelpemidler
 • har erfaring med ulike verktøy for kommunikasjon.
 • kan bade i basseng med klor.
 • kan jobbe selvstendig med barna.
 • er en tydelig og aktiv voksen.
 • har fokus på relasjonsbygging.
 • er glad i allsidig uteliv og har interesse for å delta i lek og andre aktiviteter.
 • er fleksibel og takler hektisk aktivitet.
 • har god helse, stor arbeidskapasitet
 • vil bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • behersker norsk muntlig og skriftlig.

 Ved tilsettingen vektlegges kvalifikasjonsprinsippet, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet. 


Formelle kvalifikasjonskrav
Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, eventuelt annen relevant utdanning og praksis. Personlig egnethet kombinert med særdeles relevant erfaring kan erstatte utdanningskrav.

 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 før evt ansettelse.
I tråd med opplæringsloven er tilfredstillende politiattest og egenerklæring tuberkulose en forutsetning for tilsetting skole og sfo/barnehage. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om tilsetting.


Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.
Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.