Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Bærekraftsrådgiver

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommunes er en seriøs kommune hva gjelder bærekraftig utvikling, og har særlig sterk satsing på arbeid med grønne anskaffelser. Lillestrøm var i 2020 den første kommunen som fikk vedtatt en egen strategi for grønne innkjøp. I dag arbeides det med en ny strategi for bærekraftige innkjøp, samt en handlingsplan for å oppnå klimanøytral drift innen 2027.

Lillestrøm kommune har fått innvilget klimasatsmidler til en treårig prosjektstilling som skal jobbe systematisk med ivaretakelse av klima- og miljøhensyn i kommunens anskaffelser, og ytterligere profesjonalisere kommunens arbeid med grønne innkjøp.

Du vil bli ansatt i Innkjøpsseksjonen og rapporterer til seksjonssjef for innkjøp. Du vil jobbe tett med ansatte i seksjonen, herunder Fagansvarlig for bærekraftige innkjøp, samt andre sentrale personer i andre deler av kommunen.

Vi søker deg som er engasjert, samarbeidsorientert og som har gjennomføringsevne. Du må være oppdatert på nasjonale rammer, føringer og faglig utvikling, og kunne sette deg inn i ny kunnskap og nye ideer. For å lykkes i stillingen må du ha pågangsmot til å utfordre eksisterende praksiser, samt evne til å ta initiativ og skape entusiasme for nødvendige endringer. Du vil jobbe innen et fagområde i sterk utvikling og være med å etablere nye praksiser for grønne anskaffelser. Kommunen har vedtak om å bli klimanøytral i egen drift innen 2027, og i dette arbeidet står grønne anskaffelser, sirkulære løsninger og ombruk sentralt.

For å sikre forankring, kunnskapsformidling/-overføring og målrettet arbeid, vil du ha tett dialog med innkjøpere og klimarådgivere i kommunen og i andre kommuner med tilsvarende prosjektstillinger.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå innen for eksempel miljø/naturvitenskaplige fag. 
 • Krav til master kan fravikes ved bred og relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver
 • Fordel med erfaring fra arbeid med bærekraft i en større organisasjon eller det offentlige.
 • Fordel med bakgrunn eller erfaring med klimagassreduserende tiltak innen bygg og anlegg, og/eller transportsektoren.
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • God teknisk kompetanse, og erfaring med bruk av programmene i Microsoft Office.
Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet
Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og lidenskapelig.
 • Initiativrik og selvstendig, med høy arbeidskapasitet.
 • Positiv og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Kan tenke strategisk for langsiktig utvikling.
 • En sterk relasjonsbygger på tvers av fagområder.
 • God på samhandling og kommunikasjon, med evne til å selge klima og miljø, både internt og eksternt.
 • Løsningsorientert med god gjennomføringsevne.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en faglig sterk organisasjon
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtale
 • Trivelige arbeidskollegaer
 • Mulighet for hjemmekontor inntil to dager pr uke.
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer
 • Fleksibel arbeidstid 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.