Detaljer


Avtalehjemmel Psykomotorisk fysioterapeut (nedtrapping/opptrapping)

Avtalehjemmelen er tilknyttet Slåtthaug psykomotorisk fysioterapi, som er lokalisert på Tasta Helseloft. Der venter de nå på en engasjert og entusiastisk psykomotorisk fysioterapeut som ønsker å jobbe på en moderne klinikk med alle fasiliteter. Slåtthaug psykomotorisk fysioterapi har tre psykomotoriske fysioterapeuter med avtalehjemmel, gode lokaler med plass til både individuell- og gruppebehandling. 

Avtalehjemmelen overdras i sin helhet gjennom en nedtrapping/opptrapping avtale. 60 % overtas 1.4.2021, og 1.4.2024 overtas resterende 40 % av avtalehjemmelen.

Arbeidsoppgaver
 • Fysioterapeuten skal ha et åpent tilbud til befolkningen, men spesielt dekke behov for psykomotorisk fysioterapi.
 • Det forventes godt samarbeid med kommunale tjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Den som tildeles avtalehjemmelen forplikter seg til å jobbe målrettet for å redusere ventetiden på psykomotorisk fysioterapi i Stavanger kommune, i samarbeide med andre fysioterapeuter med samme spesialisering og kommunen for øvrig, herunder starte og drive psykomotorisk behandling i grupper.
 • Ved behov skal fysioterapi tilbys i brukers hjem/på brukers arena.
Kvalifikasjoner
 • Norsk offentlig autorisasjon som fysioterapeut
 • Spesialkompetanse innen psykomotorisk fysioterapi
 • Erfaring fra psykiatrisk helsearbeid med bruk av psykomotorisk fysioterapi i individuell og gruppebehandling
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig godt (absolutt minstekrav B2)
Personlige egenskaper
 • Vi søker en person som har evnen til å jobbe selvstendig, er imøtekommende og empatisk i møte med pasienter og har gode samarbeidsevner
 • Du må ønske å delta i et tverrfaglig fellesskap og bidra med din kompetanse i videreutvikling av instituttet.
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Avtalehjemmelen overdras i sin helhet, men gjennom en såkalt nedtrapping/opptrapping avtale. 60 % overtas 1.4.2021, og 1.4.2024 overtas resterende 40 % av avtalehjemmelen.
 • 100 % driftstilskudd er fra 1. juli 2020 kroner 453.720 pr år. Beløpet for driftstilskuddet reguleres gjennom takstforhandlinger mellom KS, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.
 • I Stavanger kommune er det godt samarbeid mellom avtalefysioterapeuter (selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter) og kommunale tjenester. Avtalefysioterapeutene kalles inn 3-4 ganger i året til allmøte og det forventes at alle møter på disse møtene. Det er også et godtfungerende samarbeidsutvalg i kommunen. Kontaktperson for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i Stavanger kommune er Birte K. B. Hammer.
 • Fysioterapeuten overtar en driftsavtale med påfølgende forpliktelser som følge av ASA4313, og må være villig til å overdra fysioterapivirksomheten og godtgjøre opparbeidet praksis (det vises til ASA4313 punkt 7, 8 og 23 for vilkår for overdragelsesbetingelser). Søkere må også være villige til å inngå i eksisterende kontorfellesskap med tilhørende forpliktelser.
 • Fysioterapeut med avtale om tilskudd er selvstendig næringsdrivende. Avtalehjemmelen er regulert av ASA4313 slik den til enhver tid lyder. Utlyste avtaler om tilskudd tildeles av Stavanger kommune som enkeltvedtak etter forvaltningslovens §2 b.
 • Det gjøres oppmerksom på at kandidater til hjemmelen vil bli satt opp på offentlig søkerliste. Hvis man ønsker å unntas offentlig søkerliste må dette søkes om og særlig begrunnes.
 • Søknaden skal skje elektronisk. Referanser må oppgis. Søknad og vedlegg vil ikke bli returnert.