Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  26.09.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3127071
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Avtalehjemmel Fysioterapeut

Trondheim kommune har fra januar 2021 ledig kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut. Avtalehjemmelens størrelse tilsvarer 100 prosent driftstilskudd og praksisen er lokalisert ved Byåsen Fysikalske Institutt, Anders Wigens vei 4, 7024 Trondheim. Tildeling og overdragelse vil skje i henhold til ASA 4313.

Byåsen Fysikalske Institutt har totalt tre fysioterapeuter med driftsavtale med Trondheim kommune. Det vil fra 1. januar 2021 være tre 100 prosent avtalehjemler tilknyttet instituttet.

Detaljerte opplysninger om fordeling av utgifter til drift og fordeling av oppgaver med mer kan søkere få ved å henvende seg til den oppgitte kontaktpersonen ved instituttet.

Arbeidsoppgaver
Ny hjemmelshaver skal utøve sin fysioterapipraksis i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder. Dette innebærer kunnskapsbasert undersøkelse og vurdering, individuell- og gruppebehandling, samt rehabilitering. Fysioterapeuten skal ha et åpent behandlingstilbud til befolkningen. Dette innebærer å ta i mot alle typer henvendelser, inkludert pasienter med sammensatte plager og nevrologiske lidelser, alle aldersgrupper og funksjonsnivå. Hjemmelshaver skal samarbeide tett med andre aktuelle instanser og følge pasienten på de arenaer som er nødvendig for et planlagt pasientforløp med god og helhetlig oppfølging. Det forventes at fysioterapeuten bidrar i alle deler av driften ved instituttet, både faglig, administrativt og sosialt. Kommunen er praksisarena og det oppfordres derfor til veiledning av fysioterapeutstudenter i praksis.
Kvalifikasjoner
 • Enhet for fysioterapitjenester vektlegger og har spesielt fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i tiden fremover og det forventes at aktuelle kandidater gjør særlig godt rede for sin samlede erfaring og kompetanse innen fysioterapi, sine fysioterapifaglige interesseområder og planer for fortsatt faglig utvikling.
 • Det legges vekt på kandidatenes ønske om å være med på å utvikle kunnskapsbaserte fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov. Aktuelle kandidater må kunne beskrive dette i sin søknad, som danner utgangspunkt for en første sortering av søkerne.
 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon.
 • Evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis med avtalehjemmel.
 • Bred og relevant erfaring, praksis og kunnskap innen allmenn fysioterapi (minimum tre år).
 • Relevant videreutdanning kan være en fordel.
 • Aktuelle kandidater kan vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig utvikling.
 • Det stilles høye forventninger til kandidatenes refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp.
 • Aktuelle kandidater må være kjent med politiske føringer for kommunehelsetjenesten.
Personlige egenskaper
Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.