Avtalehjemmel fysioterapeut (100 %) - Barnefysioterapi

Stavanger Kommune

Avtalehjemmelen er tilknyttet Stokka fysioterapi og mensendieck. Avtalen er individuell og er på 36 t/uke (100 %). Instituttet har til sammen 4 fysioterapeuter med avtale.  Det er god pasienttilgang og mulighet for gruppetrening på instituttet. Det er godt samarbeid mellom den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten og instituttet

Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv best mulig. Vi kaller det Leve HELE Livet! Leve HELE Livet er en satsing innen Helse og velferd. Satsingen retter seg mot innbyggere i alle aldre, uavhengig av diagnose eller funksjon. 

Arbeidsoppgaver:

 • Fysioterapeuten skal ha et åpent tilbud til befolkningen.
 • Fysioterapeuten har spesielt ansvar for å dekke barns behov for tiltak på flere arenaer, og det forventes godt samarbeid med barnehager, skoler, kommunalt ansatte fysio- og  ergoterapeuter og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • I avtaletiden skal fysioterapeuten drive kunnskapsbasert fysioterapi og kun benytte behandlingsformer som er akseptert av helsemyndighetene, jf. takstforskriften
 • Den som tildeles avtalehjemmelen forplikter seg til å jobbe målrettet for å redusere ventetiden på fysioterapi i Stavanger kommune, i samarbeide med andre fysioterapeuter og kommunen for øvrig, herunder starte og drive behandling i grupper.
 • Ved behov skal fysioterapi tilbys i brukers hjem/på brukers arena.

Kvalifikasjoner:

 • Du har norsk offentlig autorisasjon som fysioterapeut
 • Du har en variert og relevant klinisk erfaring med fysioterapibehandling for barn og ungdom med et bredt spekter av diagnoser
 • Det er ønskelig med videreutdanning eller spesialisering innen barnefysioterapi
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig godt, minimum nivå B2

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en person med gode samarbeidsevner og som passer sammen med resten av teamet ved instituttet. Du er imøtekommende og empatisk i møte med pasienter, engasjert, samarbeidsvillig og har evne til å jobbe selvstendig. Du er også fleksibel, nytenkende og endringsvillig.
 • Du må ønske å delta i et tverrfaglig fellesskap og bidra i videreutvikling av instituttet.
 • Du må ha god forståelse for hva det innebærer å jobbe som fysioterapeut med avtalehjemmel

Vi tilbyr:

 • Avtalehjemmelen overdras i sin helhet 1.1.2022.
 • 100 % driftstilskudd er fra 1. juli 2020 kroner 453.720 pr år. Beløpet for driftstilskuddet reguleres gjennom ASA4313, som er en avtale mellom KS og fysioterapiforbundene.
 • Fysioterapeuten overtar en driftsavtale med påfølgende forpliktelser som følge av ASA4313, og må være villig til å overdra fysioterapivirksomheten og godtgjøre opparbeidet praksis (det vises til ASA4313 punkt 7, 8 og 23 for vilkår for overdragelsesbetingelser). Søkere må også være villige til å inngå i eksisterende kontorfellesskap med tilhørende forpliktelser.
 • I Stavanger kommune er det godt samarbeid mellom avtalefysioterapeuter (selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter) og kommunale tjenester. Avtalefysioterapeutene kalles inn 3-4 ganger i året til allmøte og det forventes at alle møter på disse møtene. Det er også et godtfungerende samarbeidsutvalg i kommunen. Kontaktperson for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i Stavanger kommune er Bodil Salberg.
 • Fysioterapeut med avtale om tilskudd er selvstendig næringsdrivende. Avtalehjemmelen er regulert av ASA4313 slik den til enhver tid lyder. Utlyste avtaler om tilskudd tildeles av Stavanger kommune som enkeltvedtak etter forvaltningslovens §2 b.
 • Det gjøres oppmerksom på at kandidater til hjemmelen vil bli satt opp på offentlig søkerliste. Hvis man ønsker å unntas offentlig søkerliste må dette søkes om og særlig begrunnes.
 • Søknaden skal skje elektronisk. Referanser må oppgis. Søknad og vedlegg vil ikke bli returnert.