Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  17.08.2020
 • Sted:
  KJELLER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KJELLER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3024079
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Avtaleforvalter kategori Eiendom og sentrale luftfartsavtaler

Vi ønsker nå å ansette en avtaleforvalter i 100 % stilling ved Kategori Eiendom og Sentrale luftfartsavtaler.

Som avtaleforvalter i Kategori Eiendom og Sentrale luftfartsavtaler vil du ha ansvar for å etablere og gjennomføre avtale- og kontraktsoppfølging innen hele kategoriens portefølje, men med særlig fokus på kontrakter og rammeavtaler knyttet til eiendom, bygg og anlegg (EBA). Avtaleforvaltningen inkluderer oppfølging av kontrakter både internt i Forsvaret, mot øvrige statsetater og eksterne leverandører. Det er viktig for oss at du har evne til å lede og gjennomføre kontraktsforhandlinger. Det er avgjørende viktig at du har inngående kjennskap til eiendomsområdet og har en særlig interesse for strategisk eiendomsutvikling.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), har ansvar for innkjøp, etterforsyning og vedlikehold av materiell til Forsvaret.  FLO har i overkant av 1 900 ansatte og gjennomfører anskaffelser for ca. 13 MRD årlig. FLO er en kompetansebedrift og de ansatte er blant annet offiserer, ingeniører, økonomer, jurister, prosjektledere og teknisk personell. 
  
Kategori Eiendom og Sentrale luftfartsavtaler er med virkning fra 1. juni 2020 etablert som egen avdeling i Strategiske anskaffelser. Avdelingen har ansvar for strategisk eiendomsutvikling, ivaretagelse av eierskapet til kontrakter og rammeavtaler innen eiendomsområdet. 
Avdelingen er i tillegg ansvarlig for å ivareta forvaltning av eierskapet til hele avtaleporteføljen mellom Forsvaret og Avinor-konsernet samt Meteorologisk institutt.  

Tjenestested: Kjeller. Det er politisk vedtatt at Kjeller base skal legges ned og bytte av tjenestested må påregnes.    

Arbeidsoppgaver
 • Aktiv bistand i avdelingens fagutvikling innen eiendomsområdet
 • Være bidragsyter til tverrfaglige kategoriteam og utvikling av disse
 • Delta i prosjektgjennomføringer sammen med relevante samarbeidspartnere både internt og eksternt
 • Gjennomføre kontraktsforhandlinger
 • Forvaltning av avtaler innen eiendomsområdet, herunder måle og følge opp overholdelse av kontraktsvilkår og gjennomføre tverrfaglig leverandørevalueringer og iverksette relevante tiltak
 • Tydeliggjøre og kvalitetssikre leverandørens ansvar for rapportering og kvalitetsforbedringer
 • Sikre teknisk og operasjonell implementering av inngåtte avtaler
 • Gjennomføre jevnlig dialog og oppfølging med leverandører/interne kunder for å identifisere forbedringsområder  
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning på masternivå innen eiendomsfag , i tillegg til minimum 2 års relevant erfaring innen eiendom
  Bachelor innen eiendomsmegling + minimum 4 års relevant tjeneste innen eiendom kan kompensere for krav til master
 • Erfaring fra avtaleforvaltning og leverandøroppfølging innen eiendom
 • Videre må søker kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret 

  Ønskelige kvalifikasjoner:
 • God bruker av MS Office og gjerne med KGV/KAV verktøy
 • Erfaring fra deltakelse og/eller ledelse av prosjekt
 • God innsikt i offentlige anskaffelsesprosesser og tilhørende regelverk
 • Erfaring med kategoristyring og effektiviseringseffekter (gevinster)         
Personlige egenskaper
 • Ansvarlig - nøyaktig, serviceinnstilt, resultatorientert og selvstendig
 • Handlekraftig - tar initiativ og evner å lede og gjennomføre prosjekter, og har arbeidskapasitet og vilje til å ta ansvar for kvalitet og resultater
 • Endringsvillig - er fleksibel og evner raskt å ta på deg nye oppgaver
 • Analytisk - evner å se helheten og løse problemer
 • Kommuniserende - er tydelig både muntlig og skriftlig
 • Stillingen krever meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Rådgiver kode 1434, for tiden kr 532 300 – 640 200 brutto per år. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.