Detaljer


Avlastningstjenesten 0-18 år trenger flere tilkallingsvikarer/ ferievikarer

Kommunalområdet helsetjenester for barn, unge og familier har ansvaret for Tjenestetorg for barn, unge og familier, Helsestasjon- og skolehelsetjenester, Forebyggende psykisk helse og familiestøtte, Oppsøkende ungdomsteam, Miljøterapeuter i skolen og Avlastningstjenesten 0 – 18 år.
Avlastningstjenesten i Lillestrøm kommune gir avlastningsopphold til personer med funksjonsnedsettelser i alderen 0 – 18 år for å avlaste pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Omfanget kan variere fra noen timer/døgn/helger pr. måned til mer omfattende ordninger.
Det gis et tilbud til over 50 familier i institusjon, i tillegg til privat avlastning og kjøpeplasser. Avlastningen i institusjon utføres på Asak avlastningssenter og ved Sørvald Avlastning.
Arbeidsoppgavene er varierte og vi er totalt over 100 ansatte som innehar en bred formell kompetanse, bred erfaring og høy realkompetanse. Vi arbeider i tverrfaglige team og alle barna har en individuell tilpasset hverdag. I tillegg drifter avlastningstjenesten en råd og veiledningstjeneste for familier med barn med funksjonsnedsettelser. Dette er en tverrfaglig ressursgruppe som gir et lavterskeltilbud til familier ved å forebygge utfordringer i hjemmet.
 
Sørvald avlastning er nå i behov av flere vikarer/ ringevikarer ved tilkalling. Du vil sammen med resten av personalgruppen arbeide tett med barn og unge, og deres familier. Sørvald avlastning tilbyr ulike avlastningstjenester og SFO. Arbeidsoppgavene er å tilrettelegge for at hver og en tilbys aktiviteter individuelt eller i grupper, målrettet miljøarbeid, bistand i daglige gjøremål og gjennomføring av gjøremål på avdelingen. Avlastningstjenesten på Sørvald er opptatt av å tilrettelegge for at hver og en får et godt, trygt og innholdsrikt avlastningsopphold. 

Arbeidsoppgaver

Turnusarbeid, med hovedvekt på vakter kveld/ helger/ ferier. Oppfølging av rutiner, gjøremål i direkte miljøarbeid med tjenestemottakere. Vi ønsker tilkallingsvikarer som trives med svømming, friluftsliv, lek/spill, har en positiv innstilling og et engasjement for å gi av seg selv. Aktuelle kandidater blir tilkalt fortløpende.

Sentrale ansvarsområder:

 • Direkte miljøarbeid med barn/unge med ulike utfordringer
 • Følge opp og igangsette aktiviteter som er tilpasset tjenestemottakere
 • Kommunikasjon med pårørende
 • Samarbeide tett med kollegaer
 
Kvalifikasjoner
 • Studenter oppfordres til å søke
 • Erfaring fra liknende arbeid er en fordel
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Sertifikat for personbil
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Tilfredsstillende politiattest og Tub/MRSA skjema må fremlegges før tiltredelse.  Vitnemål og attester tas med til et evt. intervju.

Aktuelle kandidater blir tilkalt fortløpende. 

Personlige egenskaper
 • Du har en positiv, energisk væremåte
 • Du har evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Du har lyst til å jobbe med barn/ unge med ulike utfordringer
 • Du er tillitsskapende og trygg person som kan engasjere, støtte og gi omsorg til de rundt deg
 • Du er lojal mot avgjørelser som bli tatt
 • Du er en stabil arbeidstaker
 • Din holdning er at endring og kontinuerlig forbedring er nødvendig for at kommunen til enhver tid skal levere kostnadseffektive og gode tjenester
 • Du har et brennende engasjement for at alle barn og unge skal ha en god oppvekst i Lillestrøm kommune
Vi tilbyr
 • En arbeidshverdag med mye glede, humor og latter
 • Varierte, aktive og spennende arbeidsdager
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Gratis parkering p.t.