Ledig stilling

Østre Toten kommune

Avlastere for barn og unge

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Tildelingsenheten er kommunens felles adresse for mottak og behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester. Tildelingsenheten er også koordinerende enhet for re-/habilitering. Kommunens boligkontor ligger også her, samt demens-, kreft- og barnekoordinator. Østre Toten kommune er inne i en offensiv satsing på folkehelse, tidlig innsats, egenmestring og samskaping. Det er sentralt at Tildelingsenheten fungerer som spydspiss i denne satsingen og at tjenestetildelingen gjenspeiler disse perspektivene. Kommunen ønsker å legge til rette for at innbyggerne kan leve sine foretrukne liv med minst mulig inngripen fra kommunale tjenester.

Privat avlastning er bistand til familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Barn og unge under 18 år med et større omsorgsbehov kan få tilbud om at en privatperson hjelper familien. Avlastningen kan foregå hjemme hos avlaster, men kan også være i barnets hjem eller ute på andre arenaer. Det vil avhenge av barnets og familiens behov hva som egner seg. Det kan bety at du må ha mulighet for overnatting hjemme hos deg.

Oppdraget kan variere fra noen timer, til flere dager pr måned, og kan være både på ukedager og på helg. I mange tilfeller vil det være snakk om å ta på seg et oppdrag for eksempel annenhver- eller hver tredje helg. Alle som får innvilget avlastning er familier som har barn med ulike utfordringer og spesielle behov.

Fakta om stillingen: 

Østre Toten kommune har behov for flere private avlastere.
Interesserte er velkomne til å kontakt med tildelingsenheten.
Det er viktig å finne en god kombinasjon mellom bruker og avlaster, derfor vil tiltredelse variere. Tildelingsenheten vil ta kontakt når vi anser en søker passende til et oppdrag.
Ansettelse skjer i tråd med avtaleverket for avlastere, jf. SGS 1030.

Arbeidsoppgaver:

 • Avlaste familiene ved å ha jevnlig samvær med barnet.
 • Gi barnet en trygg hverdag med tydelige rammer og forutsigbarhet.
 • Bistå i daglige gjøremål.

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Ønskelige krav:

 • Det er fint hvis du har erfaring fra arbeid/omsorg for barn, men dette er ikke et absolutt krav.
 • Det er også en fordel om du har erfaring med barn med spesielle behov.
 • Du må være mottagelig for råd og veiledning.
 • Søkere må ha førerkort klasse B, samt eget soverom som kan benyttes ved døgnavlastning.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsfull og tålmodig.
 • Positiv med gode samarbeidsevner.
 • Trives med å samarbeide med en familie.
 • Fleksibel.

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement, lov- og avtaleverk. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.